Afgewezen declaraties Integrale Geboortezorg (IGO)

Levert uw organisatie zorg binnen de Integrale Geboortezorg (IGO)? Dan kan het voorkomen dat een integrale declaratie wordt afgewezen. Hoe koppelt de zorgverzekeraar dit terug? En hoe kunt u afgewezen declaraties geboortezorg opnieuw indienen?

Kenmerken afgewezen integrale declaraties

Een integrale declaratie is opgebouwd uit prestaties van verschillende disciplines. Deze prestaties worden monodisciplinaire prestaties genoemd. Indien een integrale declaratie vanuit een organisatie binnen de integrale geboortezorg aan de zorgverzekeraar wordt afgewezen, dan zullen de monodisciplinaire prestaties worden aangemerkt als disputen. De disputen worden via VECOZO teruggekoppeld, en deze disputen zullen waar mogelijk moeten worden gecorrigeerd en als een monodisciplinaire prestatie rechtstreeks via VECOZO aan de zorgverzekeraar moeten worden gedeclareerd. Dit brengt uiteraard een extra tijdinvestering en administratieve lasten met zich mee. Denk hierbij aan het controleren van de afgewezen declaraties of het controleren van openstaande posten richting de IGO of de zorgverzekeraar. Afgewezen declaraties kunnen ook een negatief effect hebben op de liquiditeit en continuïteit van uw organisatie.

Kenmerken disputenlijst

Promeetec verzamelt de afgewezen monodisciplinaire prestaties op een zogeheten disputenlijst. Op deze lijst staan dus alleen de afwijzingen vermeld en bevat veel informatie; factuurgegevens, cliëntgegevens en prestatiegegevens en bedragen (ingediende bedragen en het verschil t.o.v. toegekend bedragen). In het overzicht staat ook vermeld waarom een declaratie is afgewezen. Een disputenlijst bevat dus voldoende informatie om afgewezen declaraties te beoordelen. Overbodige informatie kunt u eenvoudig verwijderen door bijvoorbeeld kolommen te verbergen. Het is daarnaast verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, de disputenlijst af te handelen. Zo blijft de lijst overzichtelijk en behapbaar. En niet geheel onbelangrijk, het aantal openstaande posten wordt hierdoor verminderd, wat weer een positief effect heeft op de liquiditeit van uw organisatie.

Tips verwerken afgewezen integrale declaraties

Maakt u geen gebruik van de declaratieservice van Promeetec? In in deze handleiding verwerken disputenlijst kunt u nuttige informatie en tips vinden, zoals een overzicht met afwijsredenen en welke actie u kunt ondernemen om de declaratie alsnog vergoed te krijgen.

Meer advies of hulp nodig?

Heeft u hulp of meer advies nodig? Neem contact op met Jitske Hamersma via 040 230 03 92 of via jhamersma@promeetec.nl. Wij kunnen de disputen op basis van de disputenlijst monodisciplinair declareren via onze declaratieservice of direct in het systeem van uw organisatie.