Gratis declaratiesoftware

Het is zeker niet alleen in uw belang, dat declaraties foutloos worden ingediend.

Ook voor de administratieve verwerking bij zorgfinanciers is het aanzienlijk efficiënter als fouten voorkomen worden. Juist daarom hebben zij aan de declaratiespecialisten van Promeetec gevraagd software te ontwikkelen die het declareren adequaat ondersteunt. Die software is gratis beschikbaar.

declaratie software

Het gaat daarbij om:

  • LH-entry voor leveranciers hulpmiddelen
  • GZ-entry voor de geestelijke gezondheidszorg
  • AW-entry voor de WLZ en Wijkverpleging en
  • OS-entry voor overige sectoren zoals MSVT, kuuroorden, pedicuren etc

U kunt de software gratis downloaden en ervaren dat gratis waardevol kan zijn. Vragen over de gratis software kunt u per e-mail aan ons stellen: helpdesk@promeetec.nl. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging willen wij geen gevoelige cliëntinformatie per e-mail ontvangen. Heeft uw vraag betrekking op een specifiek declaratiebestand en wilt u deze meezenden? Gebruik dan onze beveiligde e-mailoplossing. Raadpleeg hier de handleiding.

De programma’s AW-, OS- en LH-entry zijn in de zomer van 2023 geupdate. Vóór de update kwamen er declaratiebestanden met de extensie .asc uit de programma’s.
Na de update is dit gewijzigd in .txt. Vanaf 22 november 2023 accepteert VECOZO alleen nog .txt bestanden.
Wilt u een oud bestand, met de .asc nog indienen? Pas dan de bestandsnaam in de verkenner aan naar .txt ipv .asc en dien het bestand in.

Automatisch declareren kan een organisatie tijd besparen.

Zorgdeclaratie-software

Het juist en volledig verantwoorden en declareren van zorggeld is voor elke organisatie binnen de zorgketen belangrijk. Het zorgt voor de juiste omzet en betere liquiditeit. Declaraties automatiseren via een declaratieprogramma zorgt ervoor dat de declaraties juist worden ingediend. Bovendien kan de organisatie hiermee tijd besparen. Voor grotere zorgorganisaties kan de gratis software een behoorlijke tijdsinvestering vergen. U kunt dan de afweging maken om over te stappen naar een meer geautomatiseerde oplossing, zoals Ei4U Pro of de DeclaratieService.

Meer weten over onze declaratiesoftware?

Vragen over de gratis software kunt u per e-mail aan ons stellen: helpdesk@promeetec.nl

Promeetec - contact Jeanet

Waar kunnen wij mee helpen?