Populatiebekostiging

Een passende oplossing voor populatiebekostiging

Populatiebekostiging betekent dat een zorgaanbieder een vastgesteld bedrag krijgt per verzekerde in zijn populatie. Populatiebekostiging wordt bij samenwerkingsverbanden steeds vaker als middel ingezet voor het declareren van prestaties omtrent het stimuleren en/of organiseren van samenwerkingen.
Voor samenwerkingsverbanden, zoals zorggroepen, brengt dit een hoop extra administratieve lasten met zich mee. Immers, de zorggroep dient van alle deelnemende huisartsenpraktijken de populaties te verzamelen, controleren en declareren. Het is dus prettig om deze taken uit te besteden aan een externe partij als Promeetec, zodat u zich kunt focussen op het organiseren en verlenen van de zorg. Benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen ontzorgen? Lees dan snel verder.

.

Populatiebekostiging overleg

Promeetec ontzorgt

Promeetec verzamelt voor uw zorggroep de populaties – rechtstreeks en na machtiging van de deelnemende huisartsen uit het ION-register. Het ION-register is een landelijk register waarin alle huisartsen in Nederland staan met hun ingeschreven patiënten. Door de populaties namens de huisartsen op te halen uit dit register ontvangen we enkel juiste populaties en ontzorgen we de huisartsen volledig.

Nadat Promeetec van alle deelnemers de populaties heeft verzameld worden er de nodige controles uitgevoerd. Zo wordt er onder andere gecontroleerd op verzekerdengegevens, koppeling van de huisartsen met de zorggroep en dubbelen. Tevens verzorgen we de communicatie met de (verre) verzekeraars zodat zij de juiste codes en tarieven in hun systeem hebben staan.

Promeetec voorziet de populatie van de juiste tarieven en prestatiecodes en declareert vervolgens namens de zorggroep. Retourinformatie wordt vanzelfsprekend door ons afgehandeld en ook in de afrondende fase kunnen wij u volledig ontzorgen. We maken overzichten naar wens, kunnen een koppeling maken met uw boekhoudpakket, of leveren bijvoorbeeld SEPA bestanden aan voor de doorbetaling.

Samen met u zoeken we naar een oplossing die bij u past en aansluit op de huidige processen.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de declaratiesmogelijkheden van populatiebekostiging?

Neem dan vrijblijvend contact op met André de Wit of Koen Hamelink. 

Promeetec - contact koen

Waar kunnen wij mee helpen?