VECOZO: de spil in het declaratieweb

VECOZO staat voor VEilige COmmunicatie in de ZOrg. Als je gaat declareren in de zorg, dan kun je niet om VECOZO heen. Ook wij werken dagelijks met deze spil in het declaratieweb, sterker nog, veel van onze software is gekoppeld aan VECOZO.

GZ-entry

VECOZO Portaal

Met een persoonlijk certificaat en een authenticator app kunt u inloggen op de website waarna u toegang krijgt tot alle diensten. Heeft uw softwarepakket, zoals COV4U, een automatische koppeling met VECOZO? Dan maakt u gebruik van een systeemcertificaat en wordt er achter de schermen verbinding met de diensten van VECOZO gemaakt.

Wilt u meer weten over de certificaten? Lees dan deze veelgestelde vraag.

VECOZO Diensten

Via het portaal worden diverse diensten aangeboden. Niet elke dienst is voor iedereen beschikbaar. Via diverse autorisaties is geregeld wie toegang heeft tot welke dienst.

Waar en hoe uw cliënten verzekerd zijn kunt u via VECOZO raadplegen. Via het portaal of COV4U Balie kunt u dat per cliënt zien. Maakt u gebruik van COV4U Pro software? Dan kunt u razendsnel grote bestanden met verzekerdengegevens controleren. Met de WLZ applicatie kunt u ook zien wie er een WLZ-indicatie heeft zodat u weet waar de declaratie naartoe kan. Voor deze VECOZO COV controle en WLZ checks heeft u aparte autorisaties nodig.

Via VECOZO kunt u veilig uw declaraties versturen naar de zorgfinanciers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Voordat u gaat declareren kunt u de bestanden nog valideren. Zo weet u direct of het bestand technisch goed is. Naast het versturen kunt u ook de retourinformatie van de zorgfinanciers ophalen. Wilt u deze declaratiebestanden en retourbestanden vertalen naar leesbaar formaat? Dan kan dat met de software Ei4U.
Met de Pro versie van Ei4U kunt u declaratiebestanden aanmaken die voldoen aan het landelijk door Vektis vastgestelde formaat. Naast de declaratiesoftware Ei4U hebben we gratis software waarmee u (voor bepaalde zorgsoorten) deze declaratiebestanden kunt aanmaken.

Veilig berichten versturen tussen zorgaanbieders en zorgfinanciers? Dat kan met de berichtenbox van VECOZO. Voor het veilig versturen van berichten gebruiken wij naast deze berichtenbox ook ons eigen portaal mijn.promeetec.nl en Cryptshare.

Ook alle berichten inclusief declaratieberichten van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verlopen via VECOZO.
Dit is één van de weinige onderdelen waar wij geen gebruik van maken.

Veilig en geautomatiseerd contracten afsluiten met zorgfinanciers kan via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Administratieve lasten verminderen

De doelstelling van VECOZO is kostenbeheersing in de zorg door administratieve lastenvermindering. Alle diensten van VECOZO dragen daaraan bij. Wij hebben dezelfde doelstelling en bereiken dat met onze softwaredeclaratieserviceopleidingen en advies. Wilt u in het declaratieverkeer nog meer ontlast worden?

We kunnen het declareren volledig van u overnemen, dit snel en foutloos voor u verzorgen en bewaken. Maar we kunnen meer dan alleen ‘handjes’ bieden. We brengen namelijk ook enorm veel expertise in en dat zorgt voor een stroomlijning en versnelling van het proces. Daardoor worden minder declaraties afgewezen en wordt er sneller betaald. Daarnaast slagen we er meestal in om zorg te declareren die eerder niet declarabel leek. We bewaken en sturen het volledige proces in het belang van zorgaanbieders, verzekeraars en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het betalen van de zorg. Ook voor hen wordt de administratieve last immers significant lager. Wie een kosten-batenanalyse maakt, ziet dat Promeetec onder aan de streep altijd geld oplevert.

Ei4u

Meer weten over onze services?

Neem dan contact met ons op, dan kijken we welke oplossing het beste bij uw organisatie past.

Waar kunnen wij mee helpen?