Goed advies over zorgdeclaraties vraagt om gespecialiseerde kennis!

Je moet immers niet alleen exact weten hoe de zorg georganiseerd is. Ook moet je alle kennis hebben van de administratieve eisen van zorgverzekeraars, de nieuwste wet- en regelgeving en de ICT-systemen die hier een verbindende schakel in zijn. Promeetec heeft die kennis. Het kan een trefzekere analyse maken van de problemen bij uw declaraties om daarna een oplossing op maat voor te stellen. Uw maat.

Informatiebeveiliging

Ook alle problematiek rond informatiebeveiliging ligt binnen de scope van de consultants van Promeetec. Ze kunnen deze duiden én oplossen. Met een QuickScan en projectondersteuning of –management op het complexe terrein van informatiebeveiliging. Daarbij focussen zij zich niet op ICT-maatregelen, maar juist op de beheersmatige aspecten van informatiebeveiliging

Promeetec ondersteunt zorgverleners

Veel zorgverleners zien compliance als een extra belasting naast de reguliere bedrijfsactiviteiten. Maar het kan ook anders. Compliance in de zorg is immers meer dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Promeetec ondersteunt zorgverleners bij het inrichten van compliance, zodat die ook merkbaar bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Consultancy

Promeetec is dé expert op het gebied van zorgdeclaraties. Specialisten met een eigen kijk op het werk: we willen efficiency brengen in het declaratietraject. Op die manier ontstaat er tijd voor waar het werkelijk om draait: zorg verlenen. Dat kunnen we doen doordat we niet alleen alle expertise, maar ook alle disciplines in huis hebben: consultancy, software(ontwikkeling), opleidingen en administratieve dienstverlening. Maar ook doordat we zowel de taal van de zorgverlener als die van de zorgfinancier spreken. Dat werkt.

Lees meer

Informatiebeveiliging

Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens. Een grote meerderheid is niet bekend met de geldende wet- en regelgeving of begrijpt de relevantie niet. Daarnaast vinden wij het zorgwekkend dat informatiebeveiliging in veel gevallen geen kerntaak is van bestuurders of directie en dat informatiebeveiligingsbeleid ontbreekt of niet is doorgevoerd. Het goed beveiligen van informatie in de zorg en dus ook bij declaraties, is niet alleen een morele en ethische plicht van zorgverleners, het is gewoon een keiharde verplichting.

Lees meer

Meer weten over advies?