Wij kunnen onze consultants en Security Officer (SO) projectmatig inzetten.

Dit kan uw organisatie ondersteunen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van risico-analyses, het opstellen van beheersmaatregelen en het opzetten van adequaat beleid rond informatiebeveiliging.

Onze adviseurs draaien mee in uw projectteam en brengen daar hun specifieke beveiligingskennis en expertise rond het op de rails houden van dit type projecten, in. Zij hebben brede ervaring waarop u kunt steunen. U haalt hiermee expertise én een benchmark in huis.

Meer weten over projectondersteuning?