Promeetec verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Dit privacy statement geeft meer informatie over de gegevensverwerkingen die Promeetec uitvoert.

Promeetec voldoet daarmee aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Promeetec zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Mocht u na het lezen van onderstaand statement vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via informatiebeveiliging@promeetec.nl.

In dit privacy statement wordt er onderscheid gemaakt tussen een tweetal gegevensverwerkingen:

 1. Verwerking van gegevens via website
 2. Verwerking van gegevens via dienstverlening

Informatie over beiden gegevensverwerkingen worden hieronder allereerst uitgesplitst, daarnaast zijn er voor beiden gegevensverwerkingen overeenkomstige onderdelen die toegelicht worden. Te weten:

 • Beveiliging gegevens
 • Verstrekking van gegevens aan derden
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Contactpersoon gegevensverwerking
 • Wijziging Privacyverklaring

Verwerking van gegevens via website

Gegevens die worden verwerkt (indien u een formulier invult)

 • NAW
 • Functie en verantwoordelijkheid
 • E-mailadres
 • Organisatienaam
 • Telefoonnummer
 • AGB-code
 • Soort relatie, zorgsoort wens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Promeetec zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Promeetec zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd direct nadat we uw verzoek hebben afgehandeld.

Indien u de Promenade (nieuwsbrief) niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zichzelf uitschrijven door middel van de link in de voetnoot van de Promenade.

Bewaartermijn

Promeetec bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Promeetec deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Cookies

De website maakt gebruikt van verschillende cookies. Dit doen wij om twee redenen. Allereerst om u een goed functionerende website aan te kunnen bieden. Daarnaast gebruiken we cookies om inzichten te krijgen in onze bezoekers. U bepaalt zelf welke cookies wij mogen gebruiken.  Uw voorkeuren zijn op elk moment aanpassen door onderaan de website door te klikken op Privacyinstellingen.

 • Noodzakelijke cookies en scripts zijn nodig om een functionele site te garanderen. We verzamelen hiermee geen informatie. De informatie wordt alleen bewaard voor de duur van de bezoeksessie van de website. We gebruiken hiervoor PHPSESSID. De PHPSESSID cookie komt van PHP en zorgt ervoor dat de website geserialiseerde status data kan opslaan. Het wordt gebruikt om een bezoeker sessie in stand te brengen en om status data door te geven via een tijdelijke cookie, welke vaak wordt benoemd als sessie cookie. De PHPSESSID zal verwijderd worden wanneer de bezoeker de pagina sluit. Deze cookie wordt met name voor beveiligingsredenen gebruikt.
 • Voorkeurscookies helpen ons jouw voorkeuren op deze site op te slaan. Uw cookievoorkeuren worden opgeslagen in de cookies (Cookie-preferences-submitted en Cookie-settings) en zijn noodzakelijk om u te assisteren in het maken van een privacybewuste keuze. Deze cookies slaan uw gewenste voorkeuren op. Uw voorkeuren zijn op elk moment aanpassen door onderaan de website op te klikken op Privacyinstellingen. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.
 • Statistische cookies helpen ons de bezoekersstromen in te zien, deze informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. Promeetec maakt op haar website gebruik van Google Analytics om het surfgedrag van haar bezoekers te analyseren. Promeetec heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Er worden geen gegevens met Google gedeeld voor advertentie doeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De gebruikte cookies en de bewaartermijn: _ga (verloopt na 2 jaar ), _gat (verloopt na 2 minuten ), _gid (verloopt na 2 dagen).
 • Marketing cookies worden gebruikt om je ingesloten content van andere sites te tonen. Dat is op website allen GoogleMaps. Google Maps toont je een kaart op de deze website, hiervoor worden cookies geplaatst. Wij kunnen niet inzien wie de kaart bezoekt, Google kan dit wel. De gebruikte cookies en bewaartermijn: APISID,  SAPISID en SSID  (2 jaar).

 

Verwerking van gegevens via dienstverlening

Gegevens die worden verwerkt

Advies: volledig afhankelijk van adviesvraag, contact- en organisatiegegevens van onze klant worden hierbij ten alle tijden vastgelegd.

Declaratieservice: gegevensverwerking kan verschillen per klant en zorgsoort. De gegevens –m.b.t. de betrokkenen verzekerden, cliënt of patiënt- die altijd worden verwerkt:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Verzekerdennummer
 • Prestatie
 • Prestatiedatum

Overige zaken kunnen zijn, maar niet gelimiteerd tot:

 • BSN
 • Diagnosecode
 • Verwijzer
 • Patiëntnummer
 • ICD10

Indien Promeetec gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerkt, dan gebeurt dit op basis van toestemming van een ouder of voogd. De zorgverlener is verantwoordelijk om hiervoor toestemming te vragen en dit vast te leggen alvorens de gegevens met Promeetec worden gedeeld.

Software: Promeetec heeft geen enkele toegang tot gegevens die worden opgeslagen in software die Promeetec heeft geleverd, voor zover het hierbij niet uitdrukkelijk aangegeven is dat er sprake is van een SAAS (Software as a service/ software on demand) oplossing. Voor de betaalde varianten van de software worden de contactgegevens van de organisatie waar de softwarelicentie aan geleverd is opgeslagen. Indien u gebruik maakt van commerciële software (Ei4U, COV4U) dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Organisatienaam
 • AGB-code organisatie
 • KvK-nummer
 • NAW-contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Functie en verantwoordelijkheid contactpersoon

Opleidingen: Promeetec verwerkt de contactgegevens van de deelnemers. Het gaat hierbij om:

 • Organisatienaam
 • KvK-nummer
 • NAW-contactpersoon
 • Geslacht
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Functie en verantwoordelijkheid contactpersoon

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Advies: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Promeetec zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Promeetec zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd direct nadat we uw verzoek hebben afgehandeld.

Declaratieservice: De gegevens die Promeetec verwerkt vanuit de dienstverlening Declaratieservice wordt verkregen vanuit onze klanten. Promeetec handelt conform deze dienstverlening als Verwerker van gegevens. Conform de AVG heeft u als patiënt/cliënt recht op inzage, rectificatie of gegevenswissing. Dit verzoek dient u altijd rechtstreeks te richten aan uw zorgverlener.

Software: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Promeetec zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Promeetec zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd direct nadat we uw verzoek hebben afgehandeld.

Opleidingen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Promeetec zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Promeetec zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd direct nadat we uw verzoek hebben afgehandeld.

Bewaartermijn

Advies: Promeetec bewaart de gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Promeetec deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Declaratieservice: Promeetec bewaart de gegevens die verkregen zijn vanuit onze klanten drie volledige kalenderjaren voor wat betreft de aangeleverde declaratiegegevens.

Software: Promeetec bewaart de gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Promeetec deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Opleidingen: Promeetec bewaart de gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Promeetec deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.


Overeenkomstige onderdelen

Beveiliging gegevens

Promeetec heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht, daarnaast hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen.

Bovendien werkt Promeetec conform de internationale- en nationale standaard voor informatiebeveiliging, beter bekend als de ISO 27001, ISO 27701 en NEN 7510. De Declaratieservice van Promeetec is specifiek gecertificeerd voor de ISO 27001, ISO 27701 en de NEN 7510, een certificerende instelling heeft geconcludeerd dat Promeetec handelt conform deze (inter)nationale normen voor informatiebeveiliging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Promeetec, tenzij:
Promeetec dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of omdat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Denk hierbij aan het communiceren van gegevens naar de zorgverzekeraar via VECOZO.

Contactpersoon gegevensverwerking

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips omtrent de gegevensverwerking die Promeetec uitvoert? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via informatiebeveiliging@promeetec.nl. Eventueel is het mogelijk om een melding of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring

Promeetec behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

V10042019