Tijdelijke registratiewijziging medisch-specialistische zorg vanaf 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet taakherschikking als een belangrijk middel om de zorgkosten voor de komende jaren niet verder te laten stijgen én de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te behouden. Door zorgactiviteiten over te dragen aan taakherschikkers, zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen. Op die manier wordt de focus gelegd op de vraag welke zorgverlener op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Om deze reden had de NZa in eerste instantie per 2022 een wijziging ingesteld om zorgactiviteiten binnen de medisch-specialistische zorg te registreren op de AGB-code van de uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert, met uitzondering van arts-assistenten). Door registratie van zorgactiviteiten op persoonlijke AGB-codes wordt inzichtelijk wie welke zorg levert en op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers kunnen worden ingezet. Over deze registratiewijziging hebben we al eerder gecommuniceerd in onze nieuwsbrief. Deze wijziging is nu tijdelijk voor 2022 aangepast.

Wat houdt de tijdelijke registratiewijziging in?

De NZa heeft de verplichting om zorgactiviteiten te registeren op de persoonlijke AGB-code gewijzigd, nadat zij signalen over knelpunten ontving vanuit het veld. Daarom komt de NZa komt nu met een tijdelijke registratieaanpassing voor 2022:

Zorgverleners die de poortfunctie uitvoeren zijn verplicht om de zorgactiviteit op een AGB-code vast te leggen waarvan in ieder geval de zorgverlenerscode overeenkomt met het type zorgverlener dat de zorgactiviteit heeft uitgevoerd (in plaats van op individuele AGB-code van de zorgverlener). De zorgverlenerscode betreft de eerste twee cijfers van de AGB-code. De zorgverlenerscode dient dus overeen te komen met de specificatiecode van de behandelaar. Het betreft dus niet de daadwerkelijke AGB-code. Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten (zie artikel 23, lid 3). Door deze tijdelijke aanpassing per 2022 zijn zorgverleners die een eigen AGB-code kunnen aanvragen, (nog) niet verplicht om de geleverde zorg op hun eigen AGB-code te registreren. In 2023 wordt door de NZa een besluit genomen over het vervolg van deze aanpassing in de RZ23a. De registratie van AGB-codes wordt verzorgd door Vektis.

Aanpassing ICT-systemen en/of processen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde eerder al om in 2021 voorbereidingen te treffen door o.a. processen aan te passen zodat iedere zorgverlener zelf de zorgactiviteiten op hun eigen AGB-code kan registreren. Door de tijdelijke aanpassing in de registratieregel hoeft dit (nog) niet noodzakelijk te zijn. Mogelijk geldt vanaf 2023 wel de verplichting om zorgactiviteiten te registreren op hun eigen AGB-code voor een grote groep zorgverleners. Om dit mogelijk te maken, kan het dus noodzakelijk zijn dat ICT-systemen en/of processen moeten worden aangepast. Het is dus aan te raden om alvast kritisch naar systemen en/of processen te kijken.

Hulp nodig bij het aanpassen van registratieprocessen?

Aanpassingen doorvoeren in een registratieproces kan lastig zijn en veel tijd kosten. Promeetec kunt u helpen bij het registreren van de juiste gegevens en om dit proces efficiënt in te richten. Wij kunnen ervoor zorgen dat administratieve processen voldoen aan nieuwe eisen én uw wensen. Meer (achtergrond)informatie over de wijzing in de registratieregel kunt u vinden op de website van de NZa. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij het declareren via VECOZO.