Software

Promeetec heeft software ontwikkeld waarmee patiëntgegevens geoptimaliseerd worden.

Daarnaast bieden wij software waarmee u als zorgverlener goed en gemakkelijk kunt declareren bij de zorgfinancier. Bewezen software die gemakkelijk te gebruiken is. Omdat niet alleen de zorgverlener, maar zeker ook de zorgfinancier belang heeft bij een soepel verlopend declaratieproces, is een deel van deze software in opdracht van zorgfinanciers ontwikkeld. Zij hebben een beroep gedaan op de expertise van Promeetec en zijn zo verzekerd van betere input voor hun processen. Deze declaratiesoftware is gratis beschikbaar.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.

Gemakkelijk en goed declareren

Promeetec heeft in eigen huis declaratiesoftware ontwikkeld waarmee u snel en gemakkelijk kunt declareren. Dat is absoluut in uw belang, want een foutloze declaratie zorgt voor een snellere betaling. Maar dit is ook in het belang van de zorgfinanciers. Daarom heeft Promeetec in opdracht van veel zorgfinanciers software ontwikkeld die gratis beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast biedt Promeetec Ei4U aan; geavanceerde, betaalbare software die u alle mogelijkheden geeft om de regie op uw declaraties te houden. Deze software wordt gratis ondersteund door een helpdesk.

Software voor declaraties

  • Ei4U (bekijken, omzetten en maken van declaraties)
  • GZ-entry (gratis declaratieprogramma voor ZorgPrestatieModel)
  • LHentry (gratis declaratieprogramma voor leveranciers hulpmiddelen)
  • AW-entry (gratis declaratieprogramma voor WLZ-zorgaanbieders)
  • OS-entry (gratis declaratieprogramma voor overige sectoren)

Optimalisatie van patiëntgegevens

Patiëntgegevens moeten correct en volledig zijn. Zowel bij de start van het leveren van zorg, als bij het declareren moet de rechtmatigheid van de gegevens gecontroleerd worden. Dit toetst u bij VECOZO. Het toetsen kan uiterst omslachtig en tijdrovend zijn. Promeetec biedt oplossingen om dit proces te stroomlijnen.

Software optimalisatie patiëntgegevens

Meer weten over onze software?

Bel of mail ons en we bekijken samen welke software-oplossing het beste bij uw organisatie past.

Promeetec - contact Wim op ten Berg

Waar kunnen wij mee helpen?