Promeetec heeft software ontwikkeld waarmee patiëntgegevens geoptimaliseerd kunnen worden.

Daarnaast bieden wij software waarmee u als zorgverlener goed en gemakkelijk kunt declareren bij de zorgfinancier. Bewezen software die gemakkelijk te gebruiken is. Omdat niet alleen de zorgverlener, maar zeker ook de zorgfinancier belang heeft bij een soepel verlopend declaratieproces, is een deel van deze software in opdracht van zorgfinanciers ontwikkeld. Zij hebben een beroep gedaan op de expertise van Promeetec en weten zich zo verzekerd van betere input voor hun processen. Deze declaratiesoftware is gratis beschikbaar.

Optimalisatie van patiëntgegevens

Patiëntgegevens moeten correct en volledig zijn. Zowel bij de start van het leveren van zorg, als bij het declareren moet de rechtmatigheid van de gegevens gecontroleerd worden. Dit toets je bij VECOZO. Het toetsen kan uiterst omslachtig en tijdrovend zijn. Promeetec biedt oplossingen om dit proces te stroomlijnen.

Gemakkelijk en goed declareren

Promeetec heeft in eigen huis declaratiesoftware ontwikkeld waarmee u snel en gemakkelijk kunt declareren. Dat is absoluut in uw belang, want een foutloze declaratie zorgt voor een snellere betaling. Maar dit is ook in het belang van de zorgfinanciers. Daarom heeft Promeetec in opdracht van veel zorgfinanciers software ontwikkeld die gratis beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast biedt Promeetec Ei4U aan; geavanceerde, betaalbare software die u alle mogelijkheden geeft om de regie op uw declaraties te houden. Deze software wordt gratis ondersteund door een helpdesk.

Software optimalisatie patiëntgegevens

Software voor declaraties

  • Ei4U (bekijken, omzetten en maken van declaraties)
  • GZ-entry (gratis declaratieprogramma voor ZorgPrestatieModel)
  • LHentry (gratis declaratieprogramma voor leveranciers hulpmiddelen)
  • AW-entry (gratis declaratieprogramma voor WLZ-zorgaanbieders)
  • OS-entry (gratis declaratieprogramma voor overige sectoren)

Meer weten over onze software?