Quick Scan

Informatiebeveiliging draait om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Promeetec  brengt snel en helder voor u in kaart hoe ver u daarmee bent. We maken inzichtelijk of u op het wettelijk voorgeschreven niveau bent en waar mogelijk nog zwakke plekken zitten.

Met andere woorden: de volledige informatie moet altijd beschikbaar zijn voor de mensen die geautoriseerd zijn om deze in te zien. En natuurlijk moet deze informatie actueel en correct zijn. Om dat te bereiken zijn er tal van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nodig. We maken inzichtelijk of u op het wettelijk voorgeschreven niveau bent en waar mogelijk nog zwakke plekken zitten.

Quick scan uitvoeren

Informatiebeveiliging draait om beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit

Uitvoeren Quick scan

Onze Quick Scan brengt uw huidige niveau van beveiliging feilloos in beeld. U krijgt een heldere, op uw organisatie toegespitste, scoringstabel waarin uw aandachtspunten duidelijk worden. Deze scan is minimaal belastend voor uw organisatie en wordt aangeboden tegen een vaste prijs. Het biedt u veel houvast bij het opstellen van een verbeterplan. En uiteraard kunnen we u ook helpen bij het maken en realiseren van die plannen. Zodat het niet bij plannen blijft. Want daar is databeveiliging een veel te serieus onderwerp voor.

Vraag een Quick Scan aan

Neem contact met ons op om een Quick Scan in te plannen.

Promeetec - contact koen

Waar kunnen wij mee helpen?