Informatiebeveiliging draait om beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit.

We brengen snel en helder voor u in kaart hoe ver u daarmee bent. We maken inzichtelijk of u op het wettelijk voorgeschreven niveau bent en waar mogelijk nog zwakke plekken zitten.

Met andere woorden: de volledige informatie moet altijd beschikbaar zijn voor de mensen die geautoriseerd zijn om deze in te zien. En natuurlijk moet deze informatie actueel en correct zijn. Om dat te bereiken zijn er tal van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nodig. Wij kunnen snel en helder in kaart brengen hoe ver u daarmee bent. We maken inzichtelijk of u op het wettelijk voorgeschreven niveau bent en waar mogelijk nog zwakke plekken zitten.

Onze QuickScan brengt uw huidige niveau van beveiliging feilloos in beeld. U krijgt een heldere, op uw organisatie toegespitste, scoringstabel waarin uw aandachtspunten duidelijk worden. Deze scan is minimaal belastend is voor uw organisatie en bieden we aan tegen een vaste prijs. Het biedt u veel houvast bij het opstellen van een verbeterplan. En uiteraard kunnen we u ook helpen bij het maken en realiseren van die plannen. Zodat het niet bij plannen blijft. Want daar is databeveiliging een veel te serieus onderwerp voor.

Vraag een quick scan aan