Softwaremigratie van uw zorgdeclaraties

Softwaremigratie is een onderwerp dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt in de zorgsector. Onder softwaremigratie wordt de verhuizing van gegevens, programma’s en andere toepassingen van het ene softwareplatform naar het andere verstaan. Hoewel softwaremigratie uiteindelijk kan zorgen voor verbeterde processen en een snellere doorloop van zorgdeclaraties, is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijke risico’s en uitdagingen die de migratie met zich mee kan brengen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot tijdelijke onbereikbaarheid van de software of verlies van gegevens als er geen back-up is gemaakt. Dit kan een negatief effect hebben op de cashflow van uw organisatie met als gevolg dat de liquiditeit in gevaar wordt gebracht. Tijdens de overgang van het ene naar het andere systeem wilt u verstoringen in het declaratieproces zoveel mogelijk voorkomen.

Tijdelijk uitbesteden zorgdeclaraties

Een goede softwaremigratie vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. De overgangsperiode kan een spannende tijd zijn en soms maanden in beslag nemen. Om ervoor te zorgen dat het declaratieproces doorloopt én soepel verloopt tijdens de softwaremigratie, is het verstandig om hulp in te schakelen van een declaratieservice. Het tijdelijk uitbesteden van zorgdeclaraties aan een declaratieservice heeft vele voordelen.

Minder stress

Ten eerste zorgt het voor minder stress. Met het oog op uw liquiditeit is het van groot belang dat uw declaraties op tijd en correct worden ingediend, ook tijdens de softwaremigratie. Het geeft een geruststellend gevoel wanneer een declaratieservice de administratieve taken rondom het declareren op zich neemt. Als zorgaanbieder kunt u zich concentreren op hun kerntaak: het verlenen van zorg.

Geen declaratieachterstand

Ten tweede zorgt het uitbesteden van zorgdeclaraties aan een declaratieservice voor continuïteit en worden een vertraagde doorloop van declaraties en declaratieachterstanden voorkomen. Continuïteit is essentieel. In de tussentijd kan het declaratieproces niet stil komen te liggen. Anders ontstaat er een steeds grotere declaratieachterstand. Dit kan leiden tot cashflowproblemen, maar ook tot hogere administratieve kosten om de achterstand op een later moment weg te werken. De kans op te laat ingediende declaraties neemt toe naar mate de achterstand groter wordt. Het uitbesteden van zorgdeclaraties aan een declaratieservice kan zorgen voor een aanzienlijke vermindering van administratieve kosten en verhoogde efficiëntie tijdens de softwaremigratie.

Minder fouten

Ten derde kan het uitbesteden van zorgdeclaraties leiden tot minder fouten en betere naleving van wet- regelgeving, die continu verandert binnen de zorg. Bovendien hebben financiers vaak hun eigen wisselende eisen en regels rondom zorgdeclaraties. Dit voordeel is niet alleen van toepassing tijdens een tijdelijke uitbesteding van zorgdeclaraties, maar ook als een declaratieservice uw administratie volledig uit handen neemt.

Welke oplossingen biedt Promeetec?

Staat er binnenkort een softwaremigratie op de planning binnen uw organisatie? Bent u op zoek naar een tijdelijke oplossing die uw cashflow waarborgt en waarbij u geen zorgen meer hoeft maken over uw declaraties? Met onze declaratieservice kunnen we u tijdelijk ondersteunen; we optimaliseren de registratie aan de bron en zorgen voor een correcte en snelle financiële afhandeling. Terugkoppeling is mogelijk in vele vormen (per cliënt of verzekeraar/zorgkantoor), maar onze feedback stelt u al in staat het proces te monitoren en de regie te behouden. Onze declaratieservice zorgt voor continuïteit, overzicht én inzicht en natuurlijk minder administratieve lasten en kosten.

Wilt u meer weten over de declaratieservice van Promeetec? Neem dan contact met ons op.