Eerstelijns zorggroepen

Declareren voor zorggroepen

De zorg wordt steeds meer in ketens georganiseerd en rond de patiënt vormgegeven. Dat is absoluut in het belang van de patiënt. Die ontvangt betere zorg. Administratief kan dit echter een complexe situatie opleveren, omdat het declaratieproces bij samenwerkende organisaties aanzienlijk meer voeten in de aarde heeft. Bij het declareren voor de verschillende deelnemers wordt namelijk vaak gebruik gemaakt van sterk verschillende systemen; van Excel of een huisartseninformatiesysteem (HIS) tot ketenzorginformatiesysteem (KIS). Promeetec kent de programma’s en systemen en weet deze met elkaar te koppelen. Met onze declaratieservice verwerkt Promeetec uw (ketenzorg)declaraties van a tot z, waarbij we overzichten en boekhoudbestanden naar wens in kunnen richten en SEPA-bestanden aan kunnen maken voor de deelnemende huisartsen.

Lees hieronder meer over onze oplossingen voor een efficiënte zorgadministratie en bekijk de folder.

Volledig ontzorgd

Als zorggroep wilt u zich vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan chronisch zieke patiënten en ouderen. Promeetec ontzorgt u daarom volledig met uw (ketenzorg)declaraties. Wij zijn thuis in alle verschillende ketenzorgstraten zoals DMII, COPD, CVRM, Wijkgerichte zorg, POH-GGZ, Ouderenzorg en Zorgvernieuwing, maar ook in pilots voor bijvoorbeeld oogzorg, dermatologie of projecten waarbij meerdere ziekenhuizen betrokken zijn. Populatiebekostiging, facturatie van en aan onderaannemers en nieuwe stromen worden vanzelfsprekend ook door ons verwerkt. Wij ontzorgen u volledig, maar zorgen er ook voor dat u overzicht en de regie behoudt.

Declaratieoplossingen op maat

Bij zorggroepen wordt voor het declareren voor de verschillende deelnemers gebruik gemaakt van vaak sterk verschillende systemen; van Excel of een huisartseninformatiesysteem (HIS) tot ketenzorginformatiesysteem (KIS). Promeetec kent de programma’s en systemen en weet deze te koppelen. We gebruiken onze kennis en expertise om de zorgdeclaraties bij de zorgverzekeraars in te dienen.

Promeetec biedt service op maat. Zo kunnen bijvoorbeeld overzichten en boekhoudbestanden naar wens worden ingericht. Als u wilt maken wij ook de SEPA-bestanden voor de deelnemende huisartsen voor u aan.

Staat uw gewenste (declaratie)service niet genoemd? Neem dan gerust contact met ons op en wij zoeken samen naar een oplossing die bij u past. We kijken en denken graag met u mee.

Medewerker op afstand

Onze ‘medewerkers op afstand’ kunnen op veilige wijze uw declaraties verzorgen in uw eigen systeem. Hierbij stuurt u geen informatie naar het systeem van Promeetec, maar werkt een medewerker van Promeetec in uw eigen systeem. Dit noemen wij ook wel ‘declaratieverwerking bij de bron’. Het voordeel van deze decentrale declaratieverwerking is dat er minder gegevensuitwisselingen plaats vinden én dat alle informatie direct goed staat in uw eigen softwaresysteem.

WLZ – applicatie

Naast onze declaratieservice hebben wij ook de WLZ-applicatie waarmee u het declaratieproces optimaliseert. Voordat u de declaraties indient, kunt u met onze applicatie controleren of cliënten een WLZ-indicatie hebben.  Zo kunt u direct bij de juiste zorgfinancier declareren. U hoeft dan niet achteraf te corrigeren en opnieuw te declareren. In één keer goed, daar bespaart u veel tijd mee!

Promeetec eerstelijns zorggroepen

Wilt u namens uw huisartsenpraktijk declareren? Dat is uiteraard ook mogelijk. U kunt dan gebruikmaken van onze declaratieservice speciaal voor individuele huisartsenpraktijken.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor declaratie eerstelijns zorggroepen?

Promeetec - contact koen

Waar kunnen wij mee helpen?