Patiëntgegevens moeten correct en volledig zijn. Zowel bij de start van het leveren van zorg, als bij het declareren moet de rechtmatigheid van de gegevens gecontroleerd worden.

Dit toets je bij VECOZO. Het toetsen kan uiterst omslachtig en tijdrovend zijn. Promeetec biedt oplossingen om dit proces te stroomlijnen.

COV4U Pro

Met COV4U Pro krijgt u snel glashelder inzicht in de controleresultaten.

Over COV4U Pro

COV4U Balie

COV4U Balie maakt gebruik van de berichtstandaard voor controle op verzekeringsrecht.

Over COV4U Balie

COV4U.NET

Wilt u onze expertise van de controle op verzekerdengegevens integreren binnen een eigen softwarepakket met andere functionaliteiten?

Over COV4U .NET

Meer weten over optimalisatie patiëntgegevens?