Patiëntgegevens moeten correct en volledig zijn. Zowel bij de start van het leveren van zorg, als bij het declareren moet de rechtmatigheid van de gegevens gecontroleerd worden.

De Controle op Verzekeringsrecht (COV) toetst u bij VECOZO. Dit kan uiterst omslachtig en tijdrovend zijn. Promeetec biedt oplossingen om dit proces te stroomlijnen.

COV4U Pro

Controleer snel grote cliëntenbestanden op de basis- en/of aanvullende verzekeringen.

Over COV4U Pro

COV4U Balie

Controleer snel de complete verzekerdengegevens van uw cliënt.

Over COV4U Balie

COV4U.NET

Wilt u onze expertise van de controle op verzekerdengegevens integreren binnen een eigen softwarepakket met andere functionaliteiten?

Over COV4U .NET

WLZ-applicatie

Wilt u snel en eenvoudig zien welke patiënten uit uw populatie een Wlz-indicatie hebben?

Over WLZ-applicatie

Meer weten over optimalisatie patiëntgegevens?