Patiëntgegevens moeten correct en volledig zijn. Zowel bij de start van het leveren van zorg, als bij het declareren moet de rechtmatigheid van de gegevens gecontroleerd worden.

Dit toets u bij VECOZO. Het toetsen kan uiterst omslachtig en tijdrovend zijn. Promeetec biedt oplossingen om dit proces te stroomlijnen.

COV4U Pro

Met COV4U Pro krijgt u snel glashelder inzicht in de controleresultaten.

Over COV4U Pro

COV4U Balie

COV4U Balie maakt gebruik van de berichtstandaard voor controle op verzekeringsrecht.

Over COV4U Balie

COV4U.NET

Wilt u onze expertise van de controle op verzekerdengegevens integreren binnen een eigen softwarepakket met andere functionaliteiten?

Over COV4U .NET

WLZ-applicatie

Wilt u snel en eenvoudig zien welke patiënten uit uw populatie een Wlz-indicatie hebben?

Over WLZ-applicatie

Meer weten over optimalisatie patiëntgegevens?