Declaratieservice algemeen

Declaratie service van Promeetec in een notendop

Binnen onze veilige IT-omgeving voltrekt zich keer op keer hetzelfde cyclisch proces rondom declaraties afhandelen. Patiëntgegevens worden verkregen en gecontroleerd. Wij declareren en zorgen vervolgens voor een adequate financiële afhandeling. Uiteraard rapporteren wij u daar uitgebreid over.
Binnen dit proces communiceren we met de zorgaanbieder én de zorgfinancier. We spreken de taal van beide partijen en kennen ook hun systemen. Dat maakt dat de declaratieprocessen soepel en foutloos verlopen. Voor wie dat een utopie lijkt, is het goed om kennis te maken met ons als declaratie-experts.

Declaratieservice

Data kan op diverse manieren binnen komen of opgehaald worden. Van papier tot SFTP, van Excel tot XML of via een rechtstreekse koppeling met een Proxy, al deze varianten verwerken wij. Vaak start een project of samenwerking met een simpele variant. Later overstappen naar een andere wijze van aanleveren is geen probleem. Kunnen wij data veilig en gericht uit uw systeem halen, dan doen we dat.

Alle declaraties worden door ons zorgvuldig gecontroleerd en waar nodig verrijkt. Zo voorkomen we problemen in het vervolgproces. We vergroten de liquiditeit van uw organisatie. Controles zijn divers en veelal zorgsoort- of  klantspecifiek. Zo kunnen we bijvoorbeeld controles uitvoeren op verzekeringsrecht (COV) en de geldigheid van AGB-codes, maar ook een Wlz-toetsing behoort tot de mogelijkheden. Voor de laatstgenoemde controle moet u als zorgaanbieder een toestemmingsverklaring hebben bij VECOZO.

Conform wet- en regelgeving en bilaterale afspraken met zorgverzekeraars zorgen wij voor de juiste declaraties. U houdt zicht op uw declaraties maar hebt daar niet meer de zorg over. Mochten er afwijzingen zijn, dan pakken wij dat op!
Declareren op papier? Geen zorgen, ook die maken we aan.

Alle declaraties, mutaties en retourinformatie wordt door ons afgevangen, verwerkt en overzichtelijk gepresenteerd. Alle betalingen komen direct bij u terecht. Door het correct declareren, gaat dat aanzienlijk sneller. We leveren boekhoudkoppelingen met alle gangbare pakketten. SEPA betalingen zetten wij voor u klaar of verwerken we rechtstreeks in uw eigen bankomgeving.

U houdt via ons veilige portaal voortdurend zicht op het gehele proces. Naast standaard rapportages is terugkoppeling op maat ook mogelijk. Rechtstreekse terugkoppeling in een ERP, KIS, ZIS of ander informatiesysteem behoort ook tot de mogelijkheden.

Natuurlijk zorgen wij voor accountability door het proces heen. Uw data wordt alleen daarvoor gebruikt zoals vastgelegd en is niet voor derden of onbevoegde beschikbaar. Meer informatie.

Promeetec biedt declaratieservice algemeen aan zorgaanbieders en zorgfinanciers. Uitgangspunt is de situatie van onze klant en mogelijkheden die deze biedt.

Wij creëren daar omheen een passende service, die antwoord geeft op de vraag achter de vraag. Het resultaat van onze declaratieservice algemeen is continuïteit, overzicht en inzicht en natuurlijk minder administratieve lasten en kosten. Sterker nog, onze service levert de klant geld op. Dat beloven wij.

We doen dit door het hele proces van bron(registratie) tot financiële afhandeling te kennen. Op momenten waar het nodig is schakelen we software of services in. Altijd zorgen wij voor vergaande controles op het gebied van inhoud, historie, volledigheid en juistheid. Als we het declareren ook overnemen, dan houden we hierbij natuurlijk rekening met de bilaterale afspraken tussen de betrokken partijen. Terugkoppeling is mogelijk in vele vormen, maar onze standaard feedback stelt de klant al in staat het proces te monitoren en de regie te behouden.

Wij verzorgen declaratie pakketten voor een flink aantal door Vektis vastgestelde Externe Integratie-standaarden (EI-standaarden), namelijk: Farmaceutische hulp en verbruikshulpmiddelen AP304/305, WLZ en wijkverpleging AW319/320, dure geneesmiddelen DG301/302, basis en gespecialiseerde GGZ GDS801/802, huisartsenhulp en zorggroepen HA304/305, kraamzorg en integrale geboortezorg KZ301/302, hulpmiddelen LH307/308, mondzorg ook WLZ MZ301/302, overige sectoren OS301/302, paramedische hulp PM304/305, vervoer VE303/304, verloskunde VK301/302, en ziekenhuiszorg ZH308/309 & ZH310/311.

Meer weten over onze declaratie service algemeen?

Bel of mail ons en we bekijken samen welke service het beste bij uw organisatie past.

Promeetec - contact Laura Leest

Waar kunnen wij mee helpen?