Medisch-specialistische zorg

Declaratieservice van Promeetec: een totaaloplossing voor complexe DBC-declaraties

Voor veel zorginstellingen zoals Zelfstandig Behandel Centra (ZBC’s), instellingen in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), klinieken, (onderdelen van) ziekenhuizen, zelfstandige sportartsen en solisten, is de DBC-systematiek een lastige hindernis bij het declareren. Vooral omdat de regelgeving voortdurend verandert. Daarnaast is de declaratiesystematiek zowel qua registratie als afleiding via de grouper steeds complexer geworden.

Promeetec heeft de kennis én systemen in huis om declaratieprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen: voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg (restitutienota’s), maar ook voor onverzekerde zorg.

Medisch specialistische zorg

Full-service declaratieverwerking van Promeetec

Promeetec heeft voor de medisch-specialistische zorg een oplossing ontwikkeld die uw organisatie een hoop werk uit handen neemt. Wij bieden een full-service declaratieverwerking die geënt is op de complexe DBC-systematiek. Voor onze declaratieservice hoeft u geen investeringen in software – bijvoorbeeld een EPD – te doen. Samen met één van onze consultants kijkt u hoe u de registratiegegevens bij ons aan kunt leveren. Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van onze declaratieservice. Bijvoorbeeld bij een overstap naar een ander softwarepakket. Promeetec zorgt ervoor dat ook in de tussentijd de declaratie- en  registratieprocessen doorgaan.

Controleren, indienen en terugkoppelen

Onze specialisten controleren uw declaraties, grouperen en verzorgen de DIS-aanleveringen. Verder handelen we de retourinformatie af en nemen we alle communicatie met de zorgverzekeraars voor u uit handen.

Vervolgens ontvangt u van ons overzichtelijke rapportages van de declaraties.  Zo heeft u inzicht in de declaraties, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het volledige declaratieproces. Dit bespaart u veel tijd én heeft een positief effect op de liquiditeit van uw organisatie of praktijk.

Verandert er iets in de wet- en regelgeving? Geen probleem, dan passen wij onze processen hierop aan. Vanzelfsprekend brengen wij u van de veranderingen op de hoogte. Zo kunt u weer doen waar het werkelijk om draait: het verlenen van de beste zorg.

Medewerker op afstand

Promeetec kan ook op veilige wijze op afstand declaraties verzorgen in uw eigen softwaresysteem. Hierbij stuurt u geen informatie naar Promeetec, maar werkt een medewerker van Promeetec in uw eigen systeem. Dit noemen wij ook wel ‘declaratieverwerking bij de bron’. Het voordeel van deze decentrale declaratieverwerking is dat er minder gegevensuitwisselingen plaats vinden én dat alle informatie direct goed staat in uw eigen systeem. Wij hebben een team met medewerkers klaar staan, hierdoor kunnen we zorgen voor continuïteit in de declaratieverwerking.

Andere declaratiemogelijkheden

Levert u ongecontracteerde zorg? Dan kunnen we ook restitutienota’s of restnota’s  aanmaken voor uw cliënten. Naast onze declaratieservice is het ook mogelijk dat Promeetec boekhoudbestanden of betaalbestanden genereert. Uiteraard bieden wij service op maat en kunnen bijvoorbeeld nota’s en boekhoudbestanden naar uw wens worden ingericht.

Meer weten over onze declaratieservice medisch specialistische zorg?

Kunt u de gewenste service niet vinden? Wij kunnen u hierbij helpen. Bel 040-2300392 en wij zoeken samen naar een oplossing die bij u past.

Waar kunnen wij mee helpen?