Zorginstellingen zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens. Een meerderheid is niet bekend met de wet- en regelgeving of begrijpt de relevantie niet.

Daarnaast vinden wij het zorgwekkend dat informatiebeveiliging in veel gevallen geen kerntaak is van bestuurders of directie en dat informatiebeveiligingsbeleid ontbreekt of niet is doorgevoerd. Het goed beheersen van informatie in de zorg en dus ook bij declaraties, is niet alleen een morele en ethische plicht van zorgverleners, het is gewoon een keiharde verplichting.

De norm voor informatiebeveiliging is uitputtend beschreven in onder meer de NEN 7510. Kaders voor privacy worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De focus op dit onderwerp ontbreekt binnen de zorg echter regelmatig. Ook dat is begrijpelijk. Daarom biedt Promeetec adviesdiensten aan die de situatie in kaart brengen en aandachtspunten tackelen. Onze ervaren consultants ondersteunen u bij een verbetertraject of managen het voor u op interimbasis. Informatiebeveiliging in de zorg kan en moet beter. Dus daar zorgen we voor.

Quickscan informatiebeveiliging

Minimale belasting en maximaal inzicht. Daar zorgt deze Quickscan voor. Klanten waarderen de pragmatische insteek en overzichtelijke aandachtspunten. Wij zorgen voor een startpunt en geven focus aan toekomstige stappen. We komen naar u toe en het resultaat sluit altijd aan bij uw organisatie.

Lees meer

Projectondersteuning

Wij kunnen onze consultants projectmatig inzetten om uw organisatie te ondersteunen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van risico-analyses, het opstellen van beheersmaatregelen en het opzetten van adequaat beleid rond informatiebeveiliging.

Lees meer

Projectmanagement

U kunt ook de volledige regie voor het op orde brengen van uw informatiebeveiliging bij ons neerleggen. Dat is pas optimale ontzorging.

Lees meer

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Om te voldoen aan wet- en regelgeving heeft u wellicht een FG nodig binnen uw organisatie. Benieuwd wat een FG doet en hoe Promeetec deze rol voor u kan vervullen?

Lees meer

Meer weten over informatiebeveiliging?

01 oktober / Promeetec 20 jaar

Promenade 19

Onze nieuwsbrief is weer uit!
Dit jaar bestaan we 20 jaar. We nemen u mee in onze historie. De AVG is nu vier maanden van kracht. We zoomen in op de FG en het gebruik van de fax. Zorgverzekeraars controleren de declaraties strenger op de samenloop van ZVW en WLZ. Wat is dat en hoe kunnen we afwijzingen voorkomen?
De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten. Deze zomer hebben wij de hercertificering van de NEN 7510 en ISO 27001 behaald. Dat is natuurlijk een vermelding in deze nieuwsbrief waard. Maak kennis met onze APK, de Algemene Promeetec Keuring. In september is onze nieuwe stagiair Ruud van Geleuken bij ons begonnen. Hij stelt zich aan u voor.

02 augustus / Informatie Beveiliging

Jaarlijkse her-audit ISO 27001/ NEN 7510 succesvol doorlopen

De declaratieservice van Promeetec is sinds 2016 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Natuurlijk speelt informatiebeveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens een cruciale rol. Daarom vinden wij het belangrijk om door een externe partij te laten controleren of we voldoen aan de (inter)nationale norm voor informatiebeveiliging. Jaarlijks bekijkt en beoordeelt een auditor van Kiwa dit opnieuw. Zo ook deze week. Wij kunnen met gepaste trots melden dat de her-audit van 2018 succesvol is doorlopen!