GZ-entry voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg

GZ-entry is gratis declaratiesoftware voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Hiermee kunt u eenvoudig en snel declaratiebestanden conform de GDS801-standaard aanmaken. Ook de retourinformatie in GDS802-formaat kunt u inlezen en verwerken. GZ-entry is geschikt voor prestaties uit het ZorgPrestatieModel die geleverd worden vanaf 1-1-2022 en vervangt het programma EPexpress.

GZ-entry is geschikt voor prestaties uit het ZorgPrestatieModel

Software voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1-1-2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg bekostigd vanuit het ZorgPrestatieModel (ZPM). Tot 1-1-2022 wordt er gewerkt met integrale prestaties voor de Basis GGZ, DBC’s voor de Specialistische GGZ en ZZP’s voor de langdurige GGZ.

De integrale prestaties voor de Basis GGZ kunt u declareren met EPexpress. Lopende behandelingen sluit u op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 kunt u de prestaties voor de Basis, Specialistische en Langdurige GGZ met behulp van GZ-entry declareren bij de zorgverzekeraars en zorgkantoren.

In de zorgsectoren is afgesproken zorg en zorggerelateerde producten digitaal te declareren aan zorgverzekeraars middels “Externe Integratie” berichten. Hiermee is het gehele berichtenverkeer rondom het declareren gedigitaliseerd. Voor een deel van de zorgaanbieders in de GGZ leidt deze manier van declareren tot organisatorische struikelblokken of hoge kosten. Daarom heeft Promeetec voor deze groep zorgverleners het gratis declaratieprogramma GZ-entry gebouwd.

Hiermee kan op een laagdrempelige wijze een declaratie worden aangemaakt voor de zorgverzekeraars en/of de zorgkantoren. Met GZ-entry kunt u:

  • Verzekerden- en prestatiebeheer bijhouden
  • Zorgverlenersgegevens beheren
  • Diverse overzichten inzien
  • Declaratiebestanden aanmaken
  • Retourinformatie zorgverzekeraar verwerken

Heeft u vragen?

Vragen kunt u per e-mail stellen: helpdesk@promeetec.nl. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging willen wij geen gevoelige cliëntinformatie per e-mail ontvangen. Heeft uw vraag betrekking op een specifiek declaratiebestand en wilt u deze meezenden? Gebruik dan onze beveiligde e-mailoplossing. Raadpleeg hier de handleiding via deze link.

Promeetec - contact Irma Kriesel

Waar kunnen wij mee helpen?