Substitutieprojecten

Substitutieprojecten

De verschuiving van zorg leidt vaak tot uitdagingen rondom registratie en bekostiging.

Promeetec zet graag haar kennis en ervaring in om deze knelpunten gezamenlijk op te lossen. We vertellen graag hoe we dit doen.

De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving van zorg op te merken. Dit is met name geïnitieerd om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zorg die normaal in de tweedelijn wordt geboden, verplaatst zich richting de eerste -of anderhalvelijn. De focus van deze substitutie ligt voornamelijk op de verplaatsing van medisch specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk. Een uitdaging hierbij zijn de informatiesystemen; deze spreken immers niet dezelfde taal. Met de kennis en service laat Promeetec de informatiestromen optimaal verlopen.

Krijgt uw organisatie ook te maken met substitutie of ziet u kansen om substitutiezorg mogelijk te maken?

Neem dan contact met ons op.

Promeetec - contact koen

Waar kunnen wij mee helpen?