Medewerker op afstand

Declaratieverwerking op afstand

Continuïteit is essentieel voor uw zorgorganisatie. Om dit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat zorgdeclaraties snel en correct worden ingediend en afgehandeld. Staat de geleverde zorg in uw systeem geregistreerd, maar:

 • Vindt u het lastig om deze gegevens te vertalen naar declaraties?
 • Heeft u zelf geen tijd om declaraties te verwerken in uw systeem?
 • Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig bij ziekte of verlof van een medewerker?

Met onze service medewerker op afstand verzorgen de experts van Promeetec op een veilige wijze uw declaraties in uw eigen systeem. Hiermee combineert u de voordelen van declareren in uw eigen softwaresysteem met de service en kennis van Promeetec.

We begrijpen uw uitdaging om het declaratieproces door te laten lopen of op orde te krijgen.
Wij kunnen u hierbij helpen. Bel: 040-2300392.

De voordelen van een medewerker op afstand

Een medewerker op afstand zorgt voor een goed lopend declaratieproces, dat bijdraagt aan de borging van de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie.

De voordelen op een rij:

 • Een snelle en correcte afhandeling van uw declaraties;
 • Geen achterstanden in zorgdeclaraties;
 • Korte lijnen, één vast contactpersoon;
 • Mogelijkheid tot applicatiebeheer;
 • Tijdelijke oplossing is mogelijk;
 • Continuïteit bij ziekte of zwangerschapsverlof;
 • Gemak voor uw organisatie;
 • Up-to-date kennis over wet- en regelgeving en declaratieprotocollen;
 • Certificering;
 • Decentraal in uw eigen systeem.

Hoe werkt het?

Onze service medewerker op afstand zorgt voor continuïteit, overzicht en inzicht. Een vaste medewerker van Promeetec logt volgens afspraak en frequentie in op uw systeem en verwerkt de declaraties.

Het declaratieproces van indienen tot aan de retourinformatie wordt volledig voor u verzorgd, zonder dat er gegevensuitwisseling met Promeetec plaatsvindt.

De frequentie van de declaratieverwerking kunnen we eventueel in overleg eenvoudig opschalen. Zo is een goede doorstroom van zorgdeclaraties niet afhankelijk van uw personele bezetting op de zorgadministratie.
Bovendien is uw vaste medewerker van Promeetec op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en heeft up-to-date kennis over het declareren.
Hij of zij is ook uw vaste contactpersoon waarbij u terecht kunt voor vragen en advies over declaraties en retourinformatie.

Andere declaratiemogelijkheden

Heeft u geen eigen systeem waarin wij de declaraties voor u kunnen verwerken? Geen probleem, naast onze service medewerker op afstand is het ook mogelijk dat u zelf bestanden naar ons toestuurt via het beveiligde portaal van Promeetec.

Via onze declaratieservice  worden alle declaraties, mutaties en retourinformatie door ons gecontroleerd, verwerkt en overzichtelijk gepresenteerd.

Een vast contactpersoon voor vragen en advies over declaraties en retourinformatie.

Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een van onze service medewerkers op afstand voor uw zorgorganisatie of praktijk kan betekenen?

Promeetec - contact Dianne Beugelink

Waar kunnen wij mee helpen?