Services

Wie ‘services’ typeert als de handjes van Promeetec, heeft maar half gelijk.

Inderdaad: We kunnen het declareren volledig van u overnemen, dit snel en foutloos voor u verzorgen en bewaken. Maar we kunnen meer dan alleen ‘handjes’ bieden. We brengen namelijk ook enorm veel expertise in en dat zorgt voor een stroomlijning en versnelling van het proces. Daardoor worden minder declaraties afgewezen en wordt er sneller betaald. Daarnaast slagen we er meestal in om zorg te declareren die eerder niet declarabel leek. We bewaken en sturen het volledige proces in het belang van zorgaanbieders, verzekeraars en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het betalen van de zorg. Ook voor hen wordt de administratieve last immers significant lager. Wie een kosten-batenanalyse maakt, ziet dat Promeetec onder aan de streep altijd geld oplevert.

GZ-entry

Declaratieverwerking voor

We bewaken en verzorgen de declaratieverwerking snel en foutloos. Maar naast handjes leveren, kunnen we ook processen stroomlijnen en versnellen. Dit doen we voor bijna alle zorgsoorten. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

De zorg wordt steeds meer in ketens georganiseerd en rond de patiënt vormgegeven. Dat is absoluut in het belang van de patiënt. Die ontvangt betere zorg. Administratief kan dit echter een complexe situatie opleveren, omdat het declaratieproces bij samenwerkende organisaties aanzienlijk meer voeten in de aarde heeft.

Meer informatie

Voor veel zorginstellingen zoals Zelfstandig Behandel Centra (ZBC’s), instellingen in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), klinieken, (onderdelen van) ziekenhuizen, zelfstandige sportartsen en solisten, is de DBC-systematiek een lastige hindernis bij het declareren. Vooral omdat de regelgeving voortdurend verandert. Daarnaast is de declaratiesystematiek zowel qua registratie als afleiding via de grouper steeds complexer geworden.

Meer informatie

Binnen onze veilige IT-omgeving voltrekt zich keer op keer hetzelfde cyclisch proces rondom declaraties afhandelen. Patiëntgegevens worden verkregen en gecontroleerd. Wij declareren en zorgen vervolgens voor een adequate financiële afhandeling.

Meer informatie

We zien vaak dat ziekenhuizen met hun bestaande software bijzondere tandheelkunde niet kunnen declareren. Dat is een uitdaging. Met onze declaratieservice bieden we daarvoor een meer dan passende oplossing.

Meer informatie

Integrale geboortezorg vraagt om een integrale kijk op declareren. Het feit dat we al jaren ervaring hebben met kraamzorg, verloskundige zorg en medisch specialistische zorg helpt hier zeker bij. Vanuit onze betrokkenheid bij pilots voelen we ons thuis in een situatie met diverse zorgsoorten, meerdere stakeholders en complexe informatiestromen.

Meer informatie

Maatwerk

Uw werkwijze is de basis voor onze declaratieservice. Deze kan dus bestaan uit het volledig en dagelijks overnemen van uw declaraties, het eenmalig vervaardigen van de declaratiebestanden, het controleren van uw registraties of het analyseren van uw uitval. Ook het ondersteunen van de debiteurenadministratie is onderdeel van deze service. Het enige wat u doet, is het regelen van de contracten met de zorgverzekeraars. U ontvangt direct de vergoeding van de zorgverzekeraar en u houdt zelf de regie.

Een sterke schakel

Wij vormen een sterke schakel tussen u en de zorgverzekeraars. Wat uw input ook is (een digitaal bestand in een willekeurig formaat, of zelfs input op papier), we garanderen dat de output volledig voldoet aan de eisen die de verzekeraars stellen. Niet inbaar bestaat niet meer. Want we controleren de data en voeren waar nodig correcties zelfstandig uit. Zo garanderen we dat de declaratiebestanden altijd volledig voldoen aan de relevante EI-berichtenstandaarden. De gecorrigeerde en verrijkte bestanden dienen we vervolgens namens u in bij de zorgfinanciers.

Voordelen Services

  • Met onze services vergroot u uw liquiditeit doordat zorgverzekeraars direct exact de juiste gegevens ontvangen. Zo kunnen zij de declaraties meteen uitkeren.
  • De belasting van uw eigen administratie wordt aanzienlijk lager en het aantal verstoringen van werkprocessen loopt spectaculair terug. Er ontstaat rust.
  • U hoeft zelf de veranderingen in het declaratieproces niet meer te volgen, zoals wijzigingen in de berichtenstandaarden en afwijkende afspraken van zorgverzekeraars. Dat doen wij voor u.
Ei4u

Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden

Bewaken voortgang

Daar blijft het echter niet bij. Op het moment dat verzekeraars opmerkingen hebben op de door ons ingediende declaraties of als er vragen zijn, komen die nu bij Promeetec terecht. Uw eigen organisatie wordt volledig ontzien, want wij lossen dit op. Dat geeft u rust. We beantwoorden eventuele vragen, corrigeren zaken waar nodig zelfstandig en bewaken ook de voortgang van dit proces.

Webportaal

Het is essentieel dat het aanleveren van bestanden door de zorgverlener even soepel als veilig gebeurt. We hebben daar een gebruiksvriendelijk webportaal voor: mijn.promeetec.nl. Hier kunnen de zorgverleners gemakkelijk en veilig declaraties, correcties of andere gegevens aanleveren voor verdere verwerking. Tegelijkertijd geeft het portaal ook alle relevante managementinformatie aan de zorgverlener, want de verwerking kan volledig gevolgd worden. Inloggen op het webportaal gebeurt op basis van een veilige 2FA-inlogmethode. De afkorting 2FA staat voor twee-factor-authenticatie.

Meer weten over onze services?

Bel of mail ons en we bekijken samen welke service het beste bij uw organisatie past.

Hulp nodig bij het declareren van integrale geboortezorg?

Waar kunnen wij mee helpen?