Wie 'services' typeert als de handjes van Promeetec, heeft maar half gelijk.

Inderdaad: We kunnen het declareren volledig van u overnemen, dit snel en foutloos voor u verzorgen en bewaken. Maar we kunnen meer dan alleen ‘handjes’ bieden. We brengen namelijk ook enorm veel expertise in en dat zorgt voor een stroomlijning en versnelling van het proces. Daardoor worden minder declaraties afgewezen en wordt er sneller betaald. Daarnaast slagen we er meestal in om zorg te declareren die eerder niet declarabel leek. We bewaken en sturen het volledige proces in het belang van zorgaanbieders, verzekeraars en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het betalen van de zorg. Ook voor hen wordt de administratieve last immers significant lager. Wie een kosten-batenanalyse maakt, ziet dat Promeetec onder aan de streep altijd geld oplevert.

Voordelen services

  • Met onze services vergroot u uw liquiditeit doordat zorgverzekeraars direct exact de juiste gegevens ontvangen. Zo kunnen zij de declaraties meteen uitkeren.
  • De belasting van uw eigen administratie wordt aanzienlijk lager en het aantal verstoringen van werkprocessen loopt spectaculair terug. Er ontstaat rust.
  • U hoeft zelf de veranderingen in het declaratieproces niet meer te volgen, zoals wijzigingen in de berichtenstandaarden en afwijkende afspraken van zorgverzekeraars. Dat doen wij voor u.

Maatwerk

Uw werkwijze is de basis voor onze declaratieservice. Deze kan dus bestaan uit het volledig en dagelijks overnemen van uw declaraties, het eenmalig vervaardigen van de declaratiebestanden, het controleren van uw registraties of het analyseren van uw uitval. Ook het ondersteunen van de debiteurenadministratie is onderdeel van deze service. Het enige wat u doet, is het regelen van de contracten met de zorgverzekeraars. U ontvangt direct de vergoeding van de zorgverzekeraar en u houdt zelf de regie.

Een sterke schakel

Wij vormen een sterke schakel tussen u en de zorgverzekeraars. Wat uw input ook is (een digitaal bestand in een willekeurig formaat, of zelfs input op papier), we garanderen dat de output volledig voldoet aan de eisen die de verzekeraars stellen. Niet inbaar bestaat niet meer. Want we controleren de data en voeren waar nodig correcties zelfstandig uit. Zo garanderen we dat de declaratiebestanden altijd volledig voldoen aan de relevante EI-berichtenstandaarden. De gecorrigeerde en verrijkte bestanden dienen we vervolgens namens u in bij de zorgfinanciers.

Bewaken voortgang

Daar blijft het echter niet bij. Op het moment dat verzekeraars opmerkingen hebben op de door ons ingediende declaraties of als er vragen zijn, komen die nu bij Promeetec terecht. Uw eigen organisatie wordt volledig ontzien, want wij lossen dit op. Dat geeft u rust. We beantwoorden eventuele vragen, corrigeren zaken waar nodig zelfstandig en bewaken ook de voortgang van dit proces.   

Webportaal

Het is essentieel dat het aanleveren van bestanden door de zorgverlener even soepel als veilig gebeurt. We hebben daar een gebruiksvriendelijk webportaal voor: mijn.promeetec.nl. Hier kunnen de zorgverleners gemakkelijk en veilig declaraties, correcties of andere gegevens aanleveren voor verdere verwerking. Tegelijkertijd geeft het portaal ook alle relevante managementinformatie aan de zorgverlener, want de verwerking kan volledig gevolgd worden. Inloggen op het webportaal gebeurt op basis van een veilige 2FA-inlogmethode. De afkorting 2FA staat voor twee-factor-authenticatie.   

Meer weten over onze services?

Declaratieverwerking voor

<p>Algemeen</p>

Algemeen

<p>Bijzondere <strong>tandheelkunde</strong></p>

Bijzondere tandheelkunde

<p>Integrale <strong>geboortezorg</strong></p>

Integrale geboortezorg

<p>Eerstelijns <strong>zorggroepen</strong></p>

Eerstelijns zorggroepen

<p>Medisch <strong>specialistische zorg</strong></p>

Medisch specialistische zorg