LH-entry voor leveranciers hulpmiddelen

LH-entry is een gratis declaratieprogramma dat Promeetec specifiek ontwikkeld heeft voor leveranciers van hulpmiddelen. Het programma zorgt ervoor dat u declaratiebestanden kunt maken volgens EI-standaard LH307. Dit bestand kunt u vervolgens via VECOZO indienen bij alle zorgverzekeraars en alle zorgkantoren. LH-entry is geschikt voor hulpmiddelen die geleverd zijn vanaf 1-1-2020 en vervangt het Vastlegprogramma.

Declaratieservice

Ga naar

Wilt u gebruik blijven maken van het Vastlegprogramma? Dat kan voor leveringen t/m 31-12-2020. Voor leveringen vanaf 01-01-2020 raden wij u echter aan om LH-entry te gebruiken.

In de zorgsectoren is afgesproken zorg en zorggerelateerde producten digitaal te declareren

Software voor leveranciers hulpmiddelen zorg

In de zorgsectoren is afgesproken om zorg en zorggerelateerde producten digitaal te declareren aan zorgverzekeraars middels “Externe Integratie” berichten. Hiermee is het gehele berichtenverkeer rondom het declareren gedigitaliseerd. Voor een deel van de leveranciers hulpmiddelen leidt deze manier van declareren tot organisatorische struikelblokken of hoge kosten. Daarom heeft Promeetec voor deze groep zorgverleners het gratis declaratieprogramma LH-entry gebouwd.

Met het declaratieprogramma LH-entry kan op een laagdrempelige wijze een declaratie worden aangemaakt voor de zorgverzekeraars en/of de zorgkantoren.

Met LH-entry kunt u:

  • Cliënten- en prestatiebeheer bijhouden
  • Zorgverlenersgegevens beheren
  • Diverse overzichten inzien
  • Declaratiebestanden aanmaken
  • Retourinformatie zorgverzekeraar verwerken

Heeft u vragen?

Vragen over het declaratieprogramma LH-entry kunt u per e-mail stellen: helpdesk@promeetec.nl. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging willen wij geen gevoelige cliëntinformatie per e-mail ontvangen. Heeft uw vraag betrekking op een specifiek declaratiebestand en wilt u deze meezenden? Gebruik dan onze beveiligde e-mailoplossing. Raadpleeg hier de handleiding via deze link.

Promeetec - contact Wim op ten Berg

Waar kunnen wij mee helpen?