Koppeling facturatiegegevens boekhoudsysteem

Herkent u dat? U hebt een juiste declaratie ingediend bij de zorgfinancier, bijvoorbeeld via de Declaratieservice van Promeetec. Vervolgens ontvangt uw organisatie de uitbetaling van de zorgfinancier. Deze uitbetaling zal in uw boekhoudsysteem moeten worden verwerkt. Het handmatig verwerken van uitbetalingen kost veel tijd en vergroot het risico op fouten.

Wilt u dit proces optimaliseren en uw boekhouding eenvoudig op orde hebben? Promeetec heeft in samenwerking met BPM software de mogelijkheid om het betalingsverkeer tussen zorgfinanciers en uw organisatie rechtstreeks in uw boekhoudsysteem te verwerken.

Uitvoeren Quick scan

Voordelen koppeling facturatiegegevens boekhoudsysteem

Een koppeling tussen de facturatiegegevens en uw boekhoudsysteem heeft veel voordelen:

 • Tijdbesparend;
 • Verkleint de kans op fouten;
 • Facturatiegegevens rechtstreeks en juist in uw systeem;
 • Koppeling kan binnen een maand worden gerealiseerd.

Het handmatig verwerken van uitbetalingen kost veel tijd en vergroot het risico op fouten.

Koppeling boekhoudsysteem realiseren

De realisatie van een koppeling tussen de facturatiegegevens en het boekhoudsysteem bestaat uit een viertal stappen:

 1. Inventariseren huidig boekhoudproces
 2. Afstemmen wensen qua koppeling, denk hierbij aan:
  a. Het werken met grootboeknummers;
  b. Het gebruik van tussenrekeningen;
  c. Boeken van openstaande of toegekende vorderingen.
 3. Koppeling wordt gerealiseerd.
 4. Rechtstreekse boeking in uw systeem door Promeetec.

Kosten

Het vormgeven van een koppeling tussen de systemen van Promeetec en uw boekhoudpakket brengt een tweetal kosten met zich mee:
1. Eenmalige inrichtingskosten
2. Maandelijkse kosten per administratie

Wilt u meer informatie over de kosten? Neem dan contact op met Bart Koppens.

Wilt u een koppeling door Promeetec realiseren?

Wilt u een koppeling tussen uw boekhoudsysteem en Promeetec of meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Bart Koppens via 06 – 412 216 10 of bkoppens@promeetec.nl

Bart Koppens

Waar kunnen wij mee helpen?