Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Een nieuwe declaratiesoort vraagt om een nieuwe oplossing…

… En die bieden wij. Vanaf 2019 is Promeetec bij verschillende zorggroepen succesvol gestart met het declareren van Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Onze oplossing staat los van het KeteninformatieSysteem (KIS) of Huisartseninformatiesysteem (HIS) dat gebruikt wordt in de regio.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie richt zich op het advies en begeleiding op het gebied van voeding, beweging en gedrag

Wat is GLI in het kort?

Op initiatief van de overheid is GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) ontwikkeld.  Dit programma wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en betreft de behandeling van volwassenen met obesitas of overgewicht. GLI richt zich op advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl te bereiken en te behouden. Deelname is alleen mogelijk na doorverwijzing van huisarts of medisch specialist. Binnen een zorggroep kunnen leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten de GLI geven.

Een GLI behandeling duurt twee jaar en is opgebouwd uit een intake, een behandelfase en een onderhoudsfase.

Momenteel zijn er drie erkende leefstijlprogramma’s:

  • Beweegkuur;
  • Coaching op leefstijl (COOL);
  • SLIMMER.

Declareren van Gecombineerde Leefstijl Interventie

Onze oplossing staat los van het Keteninformatiesysteem (KIS) of Huisartseninformatiesysteem (HIS) dat wordt gebruikt in de regio. Ons doel is u ontzorgen. Dit doen wij met onze toegankelijke declaratieservice.

Declareren de Gecombineerde Leefstijl Interventie

De declaratieservice van Promeetec biedt uw organisatie of praktijk:

  • Een snelle en goede afhandeling van uw declaraties;
  • Meer inzicht en stuurinformatie;
  • Advies en sparringpartner;
  • Geen omkijken naar wet- en regelgeving;
  • Besparing op personele inzet;
  • Betere cashflow door een goed registratie- en declaratieproces.

Voor zorggroepen of zorgverleners die beginnen met GLI is dit een nieuwe declaratiesoort. De GLI moet namelijk gedeclareerd worden in de PM304-declaratiestandaard voor de paramedische zorg. Dat kan betekenen dat systemen en processen moeten worden omgezet. Mogelijk is dit een drempel om GLI aan te bieden. Promeetec neemt deze drempel graag voor u weg. Met onze kennis en middelen kunnen we de GLI-declaraties volledig verzorgen. Promeetec is expert in het declareren van de PM304-standaard. We denken graag met u mee om processen zo efficiënt mogelijk in te richten zodat het declareren van GLI soepel verloopt.

Wilt u meer weten over het declareren van GLI?

Neem contact met ons op en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Waar kunnen wij mee helpen?