Voorkom afwijzing "Declaratie betreft geen ZvW-zorg" door samenloop WLZ en Zvw.

Verbeteringen in contracteerproces zorgt voor beter geïnformeerde verzekerden

We zien het elk jaar, hoe goed er ook gecontracteerd wordt, tarieven en voorwaarden worden soms pas gedurende het betreffende jaar duidelijk.

Uiteraard gaat het heel vaak goed. Maar wanneer je als verzekerde er in het nieuwe jaar pas achter komt dat je behandeling niet (volledig) vergoed wordt, is dat wel heel erg zuur. Je kunt immers niet meer wisselen van verzekeraar, het overstapseizoen is dan al voorbij. Voor de verzekerde niet leuk, maar voor de zorgaanbieder zeker ook niet. En de verzekeraar heeft hier ook last van.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil het contracteerproces verbeteren en heeft daarom de Regeling transparantie zorginkoopproces aangepast en een document met Handvatten contractering en Transparantie gecontracteerde zorg gemaakt. De regeling is op 1 april 2024 ingegaan en geldt voor de contracten die gesloten worden voor 2025 en later.

De contractpartners (zorgverzekeraars – zorgaanbieders) moeten zich nu houden aan vastgestelde deadlines. Hopelijk zorgt dit voor nog meer goede, tijdige contracten en zien we dat volgend jaar terug in minder (onterecht) afgewezen declaraties. Maar belangrijker nog: meer goed geïnformeerde verzekerden die een bewuste keuze voor een zorgverzekeraar kunnen maken.