Samenwerkingen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een bekend Afrikaans spreekwoord dat we binnen Promeetec graag toepassen. We werken samen met verschillende organisaties. Elk vanuit een eigen expertise. Zo versterken we elkaar.

Zonder problemen de integrale geboortezorg bekostiging declareren

BPM Software

BPM Software is een softwarehuis bestaande uit softwareontwikkelaars en business consultants met jarenlange ervaring in het automatiseren van processen.

Via de Declaratieservice worden dagelijks vele declaratiebestanden ingediend bij de zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze betalen de declaraties rechtstreeks uit aan onze klanten, die vervolgens de uitbetalingen nog moeten verwerken in een boekhoudsysteem.

Om die (veelal handmatige) administratieve handeling weg te nemen biedt Promeetec, in samenwerking met BPM software, de mogelijkheid aan om dit betalingsverkeer rechtstreeks in de boekhouding te verwerken.

Eldermans|Geerts Advocaten

Eldermans|Geerts Advocaten adviseert en treedt op voor zorgprofessionals, zorginstellingen en brancheverenigingen in de zorg.

Waar wij ons meer op de administratieve en uitvoerende zaken richten, richt Eldermans|Geerts zich op de juridische zaken in de gezondheidszorg. En daar tussen zitten de raakvlakken op het gebied van wet- en regelgeving qua declareren en gegevensverwerking.

Beiden delen we graag kennis, ook met elkaar.

Insign.it

Insign.it is gespecialiseerd in innovatieve IT oplossingen. Zij slaan een brug tussen bestaande en nieuwe technologie en laten de lopende operatie naadloos overgaan in innovatieve nieuwe oplossingen.

Vektis

Vektis draagt bij aan goede zorg in Nederland. Via Vektis Streams worden onder andere de declaratiestandaarden vastgesteld. Vektis Intelligence richt zich op de zorgdata en geeft daarmee inzicht in het gebruik van zorg over de gehele breedte.

Onze declaratieservice, maar ook onze software werkt dagelijks met de declaratiestandaarden.

Via werkgroepen zijn wij daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe declaratiestandaarden.

VECOZO

VECOZO staat voor VEilige COmmunicatie in de ZOrg. Als je gaat declareren in de zorg, dan kun je niet om VECOZO heen. Ook wij werken dagelijks met deze spil in het declaratieweb, sterker nog, veel van onze software is gekoppeld aan VECOZO.

Bij VECOZO staan wij bekend als zowel softwareleverancier als servicebureau. Als deelnemer aan de VECOZO klankbordgroep voor softwareleveranciers denken wij met hen mee en zijn wij als eerste op de hoogte van nieuwe diensten en producten.

ZorgDomein

ZorgDomein brengt al meer dan 20 jaar zorgvraag en -aanbod samen. Zij helpen zorgverleners met het vinden, kiezen en regelen van de best mogelijke zorg voor hun patiënt.

In samenwerking met ZorgDomein worden declaratieberichten van digitale meekijkconsulten automatisch doorgestuurd naar Promeetec. Dit gebeurt via de koppeling tussen het platform van ZorgDomein en Promeetec.

Promeetec verzorgt het declareren van meekijkconsulten bij de zorgverzekeraars en het verrekenen met de huisarts en specialist. In dit proces staat de zorggroep of samenwerkingsverband centraal, terwijl zij volledig worden ontzorgd van administratieve lasten en onnodige communicatie. De rol van de zorggroep is hierbij slechts nog die van kassier in plaats van de uitvoerende organisatie.

Ei4u

Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden

Wilt u meer weten over onze samenwerkingen?

Waar kunnen wij mee helpen?