Disclaimer

Promeetec stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Promeetec besteedt veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Promeetec behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Promeetec BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website.
  • het gebruik van informatie van deze website.
  • software gedownload van deze website.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Promeetec BV of de eventuele opdrachtgever van de tekstproductie.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. Promeetec is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar Promeetec bij deze verwijst.

Onjuistheden

Promeetec stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!

Promeetec BV, Eindhoven 2017.

Waar kunnen wij mee helpen?