De Algemene Voorwaarden van Promeetec zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17085166. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten. Download hier de algemene voorwaarden.