De Algemene Voorwaarden van Promeetec zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17085166. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten. U kunt deze natuurlijk bij ons opvragen. Dit kan via info@promeetec.nl.