Waarom bestaan er opslagwijken en hoe worden deze wijken vastgesteld?

Opslagwijken

Voor de huisartsen- en geboortezorg geldt er voor bepaalde wijken, de zogenoemde opslagwijken, een opslagtarief. In 2022 zijn er ruim 1,6 miljoen inwoners woonachtig in een opslagwijk. Waarom bestaan er opslagwijken en hoe worden deze wijken vastgesteld?

Criteria

Er zijn drie criteria die bepalen of een gebied tot de opslagwijken mag worden gerekend, namelijk:

  • Aandeel inwoners met een laag inkomen;
  • Aandeel inwoners met niet- westerse of Midden- en Oost-Europese migratieachtergrond;
  • Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden);

Waarom een opslagtarief?

Lager opgeleiden leven gemiddeld korter dan hoger opgeleiden doordat zij vaak verscheidene chronische aandoeningen hebben. Denk hierbij aan hoge bloeddruk, diabetes en COPD. Deze ziekten zijn de zogenaamde ‘’welvaartsziekten’’ en worden regelmatig veroorzaakt door een bepaalde, ongezonde, leefstijl zoals roken, alcoholgebruik en ongezonde voeding.

Hierdoor doen zij vaker een beroep op de huisarts en ontstaat er zodoende voor de zorgaanbieder een hogere werklast. Er wordt tevens vaker van huisarts gewisseld waardoor de huisarts minder kennis van de patiënt heeft en zich meer moet bezighouden met in- en uitschrijvingen, verwerken van nieuwe dossiers en kennismakingsgesprekken. Daarnaast krijgen zorgaanbieders vaker te maken met agressie en communicatieproblemen vanwege een beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

Update 2023:

Zorgsoorten

Huisartsenzorg

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een systematiek waarbij aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor praktijken met inwoners woonachtig in een opslagwijk. Deze wijken worden beschreven op basis van een postcodelijst. Deze lijst is onderdeel van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022. De prestatiecodes huisartsenzorg kunt u vinden op de site van Vektis.

Het tarief van de inschrijving is een bedrag per kwartaal per op naam van de huisarts ingeschreven verzekerde. Een huisarts krijgt voor een verzekerde, woonachtig in een opslagwijk, een opslag van ongeveer € 5,40 per kwartaal. Er zijn aparte prestatiecodes voor inschrijvingen van verzekerden woonachtig in een opslagwijk.

Geboortezorg

Hierbij geldt een opslag van 23% op het reguliere tarief. Deze opslag geldt alleen voor de basis verloskundige prestaties. Dit wil zeggen dat de opslag niet geldt voor de echo’s en counseling. Er zijn aparte prestatiecodes om deze zorg te kunnen declareren. De prestatiecodes geboortezorg kunt u vinden op de site van Vektis.

Wilt u meer informatie over het declareren in de zorg?

Lees dan de artikelen op onze website over onder andere AGB-codes, VECOZO, onverzekerden of de samenloop tussen WLZ en ZVW. Of volg ons op LinkedIn.