Vergoeding van geleverde zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Update 1 juli 2022:
Per 1 juli is er een nieuwe regeling voor vluchtelingen met een BSN, de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). De dekking daarvan is ruimer dan alleen de zorg uit het basispakket. Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. Medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen zonder BSN kunnen nog via de subsidieregeling van het CAK gedeclareerd worden, ook na 1 juli.
De verzekeringsgegevens van deze vluchtelingen met BSN zijn pas vanaf 1 augustus zichtbaar bij VECOZO. U kunt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli declareren bij UZOVI 3355 RMA. Deze verzekerden hebben het pakket 1020 RMO Basis.

Eind januari publiceerden we een artikel over onverzekerden en het declareren van zorg. Niet wetende dat dit een maand later, helaas, een nog veel actueler onderwerp is geworden. Eind februari plaatsten we een hulpvraag op LinkedIn. Onze oud collega Dick en zijn vrouw Iza wonen in Polen en zijn 24/7 bezig met het helpen van vluchtelingen. Ze zijn te volgen via hun website www.izadickforukraine.com. Het eerste gezin dat zij opvingen is nu verhuisd naar een ander veilig land.

Deze twee onderwerpen komen nu samen. Wij merken namelijk dat er in Nederland veel onduidelijkheid is over de vergoeding van kosten gemaakt door zorgverleners voor onverzekerde Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten kunnen volledig vergoed worden door het CAK via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het ministerie van VWS heeft dit onlangs besloten.