Opslagwijken en wijzigingen per 2023

Eerder al schreven wij een artikel over opslagwijken. Daarin leggen we uit wat een opslagwijk en opslagtarief is en hoe deze worden vastgesteld. In 2023 verandert hier het één en ander in.

Inschrijftarieven en toeslag huisartsenzorg losgekoppeld in 2023
Het inschrijftarief en de toeslag voor opslagwijken worden per 2023 losgekoppeld. Er zijn dan nog maar vijf prestaties in plaats van acht. Het gaat dan om vier gedifferentieerde inschrijftarieven op leeftijd (<65, 65-75, 75-85 en 85+) en één opslagtarief. De prestatiecodelijst vindt u op de website van Vektis.

Loskoppeling van inschrijftarief en toeslag

De loskoppeling van inschrijftarief en toeslag heeft een reden. Er is namelijk geconstateerd dat het inschrijftarief juridisch gezien niet zonder opslag gedeclareerd mag worden wanneer de cliënt in een opslagwijk woont. De NZa vindt dat het inschrijftarief zonder opslag altijd gedeclareerd moet kunnen worden. Door dit los te koppelen kan dat dus gerealiseerd worden.

De loskoppeling is prettig omdat er een verschil is tussen de registratie van de adressen door de zorgverzekeraars en de huisartsen. Zorgverzekeraars registreren de gegevens vanuit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en huisartsen registreren het woonadres, wat uiteraard nodig is voor eventuele huisbezoeken.

Nieuwe postcodelijst opslagwijken 2023
Per 1-1-2023 wordt de postcodelijst herzien. Er komen dan opslagwijken bij, en er vallen wijken af. Houd hier dus rekening mee bij het declareren van de inschrijftarieven in 2023 via VECOZO. De nieuwe postcodelijst is beschikbaar als bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023. Huisartsen mogen de gemiste vergoedingen voor de correctie van de postcodelijst voor de jaren 2019 tm 2021 alsnog declareren. Dit kan met de prestatiedatum 1-7-2023 en de prestatiecode 11120 voor het tarief van 70,68.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de NZa (zoek op TB/REG-23643-01).

Wilt u meer informatie over het declareren in de zorg?

Lees dan de artikelen op onze website over onder andere AGB-codes, onverzekerden of de samenloop tussen WLZ en ZVW. Of volg ons op LinkedIn.