Eigen specialismecode sportgeneeskunde 2022: wat betekent dit voor de registratie?

Per 1 januari 2022 krijgt het specialisme sportgeneeskunde een eigen specialismecode 8416 en daarmee ook een eigen typeringslijst. Deze wijziging heeft verschillende gevolgen voor de registratie van subtrajecten die zijn geopend in 2021 en over de jaargrens met 2022 lopen en ook voor subtrajecten die geopend worden vanaf 1 januari 2022.

Wat betekent dit voor subtrajecten die geopend zijn in 2021 en doorlopen in 2022?

Door de introductie van de nieuwe specialismecode kan er een zogeheten tijdelijke ‘overloopsituatie’ ontstaan voor subtrajecten die zijn geopend in 2021 en over de jaargrens met 2022 lopen. Met deze situatie wordt als volgt omgegaan: subtrajecten die geopend zijn in 2021 blijven geregistreerd staan onder het en worden afgesloten volgens de geldende afsluitregels. Op de uitvoerdatum van de eerstvolgende zorgactiviteit na het afsluiten van het subtraject, wordt een nieuw zorg- en subtrajecttraject (zorgtype 11) geopend met sportgeneeskunde 8416 als uitvoerend specialisme. Vanaf dan wordt dit zorg/subtraject getypeerd op basis van de typeringslijst van sportgeneeskunde.

Hieronder vindt u een grafische weergave van een overloopsituatie. De oranje punten zijn zorgactiviteiten.

  • specialismecode sportgeneeskunde

Bron: NZa, 20220101 Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22b v20210923.

Wat betekent dit voor de registratie van subtrajecten met zorgtype 11 die worden geopend vanaf 1 januari 2022?

Zoals eerder aangegeven blijven subtrajecten die geopend zijn in 2021 geregistreerd staan onder het huidig specialisme en worden afgesloten volgens de geldende afsluitregels. Op de uitvoerdatum van de eerstvolgende zorgactiviteit na het afsluiten van het subtraject, wordt een nieuw zorg- en subtraject (zorgtype 11) geopend met sportgeneeskunde 8416 als uitvoerend specialisme. Dit geldt ook voor de registratie van daadwerkelijk nieuwe zorg- en subtrajecten (zorgtype 11) die worden geopend vanaf 1 januari 2022 voor patiënten met een nieuwe zorgvraag. Voor subtrajecten met zorgtype 11 verandert het volgende in de registratie:

  1. Bij een verwijzing van een sportarts naar uw praktijk/instelling registreert u bij code (zelf)verwijzer 06 (verwezen patiënt niet SEH vanuit andere instelling) bij een subtraject met zorgtype 11.
  1. Bij specialisme verwijzer wordt de specialismecode van sportgeneeskunde (8416) geregistreerd.
  2. Bij diagnosecode registreert u de geldige diagnosecode zoals in de typeringslijst Sportgeneeskunde 8416 per 1 januari 2022 staat vermeld.
  3. Bij een zorgactiviteit registreert u specialismecode 8416 sportgeneeskunde als uitvoerend specialisme.

Wat betekent dit voor de registratie van subtrajecten met zorgtype 21 die worden geopend vanaf 1 januari 2022?

Voor subtrajcten met zorgtype 21 (vervolgtrajecten) verandert het volgende in de registratie:

  1. Indien er sprake is van zorgtype 21 (vervolgtraject), dan registreert u code(zelf)verwijzer 07 (eigen patiënt).
  2. Bij specialisme verwijzer wordt de specialismecode van sportgeneeskunde (8416) geregistreerd.
  3. Bij diagnosecode registreert u de geldige diagnosecode zoals in de typeringslijst Sportgeneeskunde 8416 per 1 januari 2022 staat vermeld.
  4. Bij een zorgactiviteit registreert u specialismecode 8416 sportgeneeskunde als uitvoerend specialisme.

Hulp nodig bij registratie?

Het registreren van de juiste gegevens kan lastig zijn. Komt u er zelf niet uit? Promeetec kan u helpen met de registratie van de juiste gegevens. Ook kunnen we het registratieproces efficiënt inrichten. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij het declareren via VECOZO of dit voor u verzorgen. De declaratiebestanden moeten voldoen aan de Vektis declaratiestandaard ZH308/309.
Bel ons: 040 230 03 92. We helpen u graag verder!