Voorlopige overstapcijfers Vektis 2022

Vektis heeft de voorlopige cijfers van verzekerden die overstapten naar een andere zorgverzekeraar bekend gemaakt: eind 2021 zijn 1,1 miljoen verzekerden overgestapt. Dat is 6,6 procent van de verzekerden. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent. De verwachting is dat het uiteindelijke percentage uitkomt tussen de 6,6 en de 6,8. Het definitieve percentage volgt in februari. Overstappers naar een ander label van dezelfde zorgverzekeraar of van een collectieve zorgverzekering naar een andere van dezelfde zorgverzekeraar zijn niet meegeteld in de prognose. Het aanmelden bij een verzekeraar kan tot 1 februari. Het is daarom verstandig om na 1 februari een (extra) Controle Op Verzekeringsrecht (COV) uit te voeren voordat u uw declaraties indient bij de zorgverzekeraars.

Opkomst tweelingpolissen

Een trend is dat grote zorgverzekeraars goedkopere polissen aanbieden die inhoudelijk niet veel afwijken van het hoofdlabel. De goedkopere polissen worden daarom ook wel tweelingpolissen genoemd. Zo heeft VGZ polis Bewuzt, CZ heeft Just, Zilveren Kruis biedt Ziezo aan en Menzis heeft dit jaar als nieuwkomer VinkVink. Voor 2022 bieden verzekeraars 37 verschillende naturapolissen aan waarbij gecontracteerde zorg vergoed wordt. Dat is ruim een kwart meer dan de 29 die vijf jaar geleden werden aangeboden. Een wildgroei aan polissen maakt het onnodig ingewikkeld voor consumenten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dit een ongewenste situatie omdat de polissen inhoudelijk weinig van elkaar verschillen.

Een zorgverzekeraar richt met deze polissen vaak op prijsbewuste en gezonde mensen waar de verzekeraar vanwege de risicoverevening aan verdient. Als één zorgverzekeraar begint, dan moeten andere verzekeraars wel volgen. Anders blijven zij namelijk zitten met ‘ongezonde’ verzekerden, omdat gezonde verzekerden overstappen naar de concurrent.

Vektis doet geen onderzoek naar de motieven van overstappers. Dus of de opkomst van tweelingpolissen invloed heeft op de overstapcijfers, is niet bekend. Wel laat een uitgebreide analyse van 2020 zien dat hoe ouder verzekerden zijn, hoe minder vaak ze overstappen.

Onduidelijkheid zorgverleners

De opkomst van tweelingpolissen is niet alleen ingewikkeld voor consumenten, maar ook voor zorgverleners. Tweelingpolissen vallen namelijk onder dezelfde UZOVI-code als het hoofdlabel. Zilveren Kruis heeft bijvoorbeeld UZOVI-code 3311. Deze code geldt ook voor het tweelingenlabel van Zilveren Kruis ZieZo. Hoewel de verschillen tussen een hoofdlabel en een tweelingenlabel klein zijn, kan dit wel degelijk van invloed zijn op bijvoorbeeld de hoogte van het percentage dat wordt vergoed bij ongecontracteerde zorg of andere afwijkende voorwaarden. Daarom kan het belangrijk zijn om bij een COV niet alleen te letten op de UZOVI-code, maar ook de pakketnaam/code van de verzekering.

COV-controle (laten) uitvoeren?

Zoals gezegd is het verstandig om na 1 februari een (extra) COV-controle uit te voeren. Op de website van VECOZO kunt u dit per cliënt raadplegen. Met COV4U kunt u snel grote bestanden met verzekerdengegevens controleren. Grote systemen kunnen dat vaak niet in een keer opnieuw doen. We kunnen ook eenmalig een COV-controle voor u uitvoeren, zonder dat u het programma hoeft aan te schaffen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via 040 230 03 92 of info@promeetec.nl