Welkom in de wereld van de AGB-codes

In de zorgwereld wordt volop gewerkt met afkortingen en codes. Denk bijvoorbeeld aan UZOVI, ToG, prestatie- en AGB-codes. In dit artikel zoomen we in op de AGB-codes.

Wat is een AGB-code?

Zorgaanbieders hebben een unieke AGB-code. AGB staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. De AGB-codes zijn vastgelegd in het AGB-register, dat onderhouden wordt door Vektis. In dit register staan de zorgverleners met naam en geslacht geregistreerd. Er staat ook bij vanaf welke datum de code geldig is, en indien van toepassing een einddatum.

Het is met name een administratieve code die gebruikt wordt bij onder andere het verwijzen, uitvoeren, contracteren en declareren van zorg. Maar ook de Zorgvinders, de zoekprogramma’s waarmee patiënten een zorgaanbieder kunnen zoeken, maken gebruik van de AGB-codes. Op deze manier is duidelijk welke van de 94 dokters Jansen uit Amsterdam de zorg verleend heeft. De AGB-code kan gezien worden als een identificerende sleutel.

Kwalificaties en erkenningen

Naast de basisregistratie zijn ook de kwalificaties en erkenningen van een zorgaanbieder in het register vastgelegd. Met kwalificaties wordt bedoeld wat voor soort zorgaanbieder het betreft. Ook hier wordt weer gewerkt met codes. Een voorbeeld van een kwalificatie is 0200 voor Apothekers of 0403 voor Kinderfysiotherapeuten. Een zorgaanbieder kan meerdere kwalificaties hebben. Erkenningen zeggen iets over registers waarin de zorgaanbieder is opgenomen, denk hierbij aan erkende beroepsverenigingen.

Personen en ondernemingen

Niet alleen personen hebben een AGB-code. Ook ondernemingen hebben een AGB-code zoals ziekenhuizen, GGD’s, en tandartsenpraktijken. In het AGB-register worden aan deze ondernemingen (praktijk/instellingen) de individuele zorgverleners gekoppeld.

Waarom AGB-codes?

AGB-codes zijn met name nodig voor het declareren in de zorg. De elektronische bestanden bevatten geen namen, maar wel codes van zorgaanbieders. Een AGB-code wordt gebruikt om aan te geven wie de declarant, regiebehandelaar, behandelaar, uitvoerder of verwijzer van de geleverde zorg is. Omdat de AGB-codes uniek zijn, kan er geen misverstand ontstaan over wie er betrokken is bij de geleverde zorg. Voor de geboortezorg hebben we hier eerder een artikel aan gewijd.
Daarnaast zijn alle VECOZO certificaten gekoppeld aan AGB-codes. En om te kunnen declareren is een VECOZO certificaat noodzakelijk.

Wanneer en hoe pas je een AGB-code aan?

Een AGB-code kan aangevraagd worden als de zorgverlener een BIG-registratie* heeft en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister. AGB-codes kunnen kosteloos aangevraagd worden bij Vektis via deze website. Sinds maart 2023 werkt Vektis met een geautomatiseerd aanvraagsysteem. In sommige gevallen krijgt u al binnen enkele minuten een AGB-code.

Zijn er wijzigingen in adresgegevens, koppelingen tussen zorgverleners en ondernemingen of dienstverlening? Met een Mijn Vektis account kan dat door de zorgverlener aangepast worden.

Een wijziging in erkenning of kwalificatie moet via een wijzigingsformulier doorgegeven worden. Een bewijs van de wijziging moet dan meegestuurd worden. Ook dit kan via het Mijn Vektis account of per mail.

Koppelingen AGB-register

Het AGB-register is gekoppeld aan andere registers zoals het handels- en BIG-register. Een wijziging van adres of handelsnaam van een onderneming of vestiging moet doorgegeven worden aan het Handelsregister. Deze wijziging komt dan automatisch in het AGB-register.

Meer info

Alle informatie over AGB-codes is te vinden op www.agbcode.nl.

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen met AGB-codes en declareren? Neem dan vrijblijvend contact op via ons telefoonnummer 040-2300392 of per e-mail via info@promeetec.nl.

*BIG:
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk en openbaar register.
Daarin staan de beschermde beroepstitels per zorgverlener vermeld en geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.
Niet alle beroepen staan in het register en het betreft alleen individuen. Praktijken en Instellingen hebben geen BIG-registratie.