De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is inmiddels voor velen een bekend begrip.
Deze zorgvorm richt zich op preventie en valt sinds 2019 voor volwassenen binnen het basispakket van de zorgverzekering.

In 2024 komen hier de volgende programma’s bij:
Ketenaanpak van zorg en de ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen omvat interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

Een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden (hetzij individueel, hetzij in een groep). Het zorgprogramma bestaat uit behandelfases en onderhoudsfases. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden. De startdatum van het zorgprogramma is de datum waarop het eerste contact na de intake tussen het kind en de zorgverlener plaatsvindt. Dit kan fysiek face-to-face contact zijn maar ook contact via een beeldverbinding indien de zorgverlening zowel zorginhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met het fysiek face-to-face contact.

Vanaf 1-1-2024 kunnen deze prestaties met de prestatiecodes 10053 tot en met 10057 gedeclareerd worden.


GLI voor diabetes type 2 met medicatieafbouw

Diabetes type 2 is één van de meest voorkomende en impactvolle chronische ziektes ter wereld. Normaliter wordt medicatie ingezet ter behandeling van de te hoge bloedsuikerspiegel. De voornaamste onderliggende oorzaken, overgewicht en een ongezonde leefstijl, worden daarmee vaak niet aangepakt.
Vanaf 2024 komt daar verandering in en wordt een leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 voor het eerst in Nederland, voor iedere verzekerde, vergoed uit het basispakket.

Vanaf 1-1-2024 kunnen deze prestaties met de prestatiecodes 8083 tot en met 8091 gedeclareerd worden.