Kennismaking normen ISO 27001 en NEN 7510

Zorginstellingen zijn grootverwerkers van privacygevoelige informatie. Het zorgvuldig omgaan met informatie in de zorg is een verplichting vanuit het ministerie van VWS, maar ook een morele verplichting van zorgverleners. Door middel van certificering van ISO 27001 en NEN 7510 kunt u aantoonbaar maken dat de informatiebeveiliging binnen uw organisatie op orde is. Het verschil is dat ISO 27001 een internationale norm is dat is gericht op informatiebeveiliging. De Nederlandse norm NEN7510 is specifiek gericht op de zorgsector.

Wilt u snel inzicht hebben of de informatiebeveiliging binnen uw organisatie op orde is? Met onze QuickScan kunnen we u snel inzicht bieden in de kennismaking normen ISO 27001 en NEN 7510 of u voldoet aan de eisen die deze normen stellen. Na het uitvoeren van een Quickscan kunnen de consultants van Promeetec u ook helpen bij de verdere implementatie en certificering van de normen!