Aparte typeringslijst specialisme sportgeneeskunde per 2022

Sinds 1 juli 2014 is Sportgeneeskunde een wettelijk erkend specialisme. De zorg die sportartsen leveren kan worden getypeerd (en daarmee gedeclareerd) op basis van typeringslijsten van andere specialismen. Om deze reden is er destijds voor gekozen om geen aparte typeringslijst voor Sportgeneeskunde te ontwikkelen. Dit leidt echter tot knelpunten bij de registratie, transparantie en contractering.

Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) een aparte typeringslijst voor het specialisme sportgeneeskunde (8416) ontwikkeld. Deze typeringslijst is vanaf 2022 geldig.

Wilt u ervan verzekerd zijn dat u de juiste gegevens registreert? Promeetec heeft scherp zicht op nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe eisen en nieuwe systemen. Wij monitoren alle wijzigingen in de Vektis declaratiestandaarden en in de diensten van VECOZO zoals het declaratieportaal. Samen met u kunnen we de registratie- en declaratieprocessen optimaliseren. Een goed registratie- en declaratieproces zorgt voor een betere cashflow.

Wilt u weten wat Promeetec qua registratie voor uw organisatie kan betekenen? Hier vindt u meer informatie over zorgadministratie.