Eerstelijn, tweedelijn en anderhalvelijnszorg: wat zijn de verschillen?

De termen eerstelijns- en tweedelijnszorg zijn bekende termen binnen de gezondheidszorg. De verschillen tussen deze termen zijn wellicht voor u bekend. Toch lichten wij deze graag nogmaals toe. Eerstelijnszorg wordt gekenmerkt door toegankelijkheid. Zonder verwijzing heeft iedereen toegang tot deze zorg. Onder eerstelijnszorg valt bijvoorbeeld huisartsenzorg, tandartsen en fysiotherapie. Tweedelijnszorg is alleen toegankelijk met een verwijzing van de huisarts. Bij dit zorgniveau moet gedacht worden aan medisch specialistische zorg, bijvoorbeeld de zorg in een ziekenhuis. Sinds een aantal jaar is daar een nieuw zorgniveau te bijgekomen: anderhalvelijnszorg. Dit niveau ligt tussen de eerste en tweede lijn in en kenmerkt zich door een onderlinge samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnsbehandelaren.

Wat is anderhalvelijnszorg?

Door vergrijzing neemt het aantal oudere patiënten toe. Mede hierdoor stijgt de zorgvraag. Daarnaast stijgt ook de zorgbehoefte van patiënten met chronische aandoeningen. Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, is er een tussenvorm ontstaan tussen eerste- en tweedelijnszorg. Zoals de naam al doet vermoeden, bevindt anderhalvelijnszorg zich tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg.

Hoe ziet anderhalvelijnszorg eruit?

Bij deze zorgvorm is er sprake van een samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten. Het is de bedoeling dat huisartsen en medisch specialisten hun kennis met elkaar delen. Een voorbeeld is een samenwerking tussen huisartsen met specialisten ouderengeneeskunde, waarbij de medisch specialist een behandeladvies kan geven aan de huisarts. Anderhalvelijnszorg is net als eerstelijnszorg laagdrempelig en dichtbij huis voor de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn de anderhalvelijnscentra, de zogenoemde ‘regiopoli’s of ‘stadspoli’s. Hiermee kunnen (onnodige) doorverwijzingen naar het ziekenhuis worden voorkomen. Dit is voor patiënten prettig en bespaart ook kosten. Verder zijn er binnen anderhalvelijnszorg ook allerlei andere toepassingen met eHealth mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan apps die de conditie verbeteren of een online-consulten. Een gezamenlijk spreekuur met de huisarts in diens eigen praktijk is uiteraard ook een mogelijkheid.

De bovenstaande voorbeelden laten zien dat anderhalvelijnszorg op verschillende manieren kan worden georganiseerd. Het uitgangspunt is dat het belang van de patiënt centraal staat. Bij anderhalvelijnszorg wordt dus de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg gecombineerd met de specialistische kennis van de tweede lijn. Door de zorg slimmer te organiseren, kan de stijging van zorguitgaven worden beperkt. We zijn benieuwd hoe anderhalvelijnszorg zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen.

Meer weten?

Door de jarenlange ervaring met declareren en het aanbrengen van efficiency in processen van eerstelijns- en tweedelijnszorg is Promeetec ook in de toekomst klaar om deze zorgvorm met de bijbehorende Vektis declaratiestandaard via VECOZO te declareren. Graag helpen wij u om dit administratief proces in te richten.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 040-2300392 of info@promeetec.nl