Eigen risico en eigen bijdrage: hoe zit het ook alweer?

Het is weer die tijd van het jaar dat de zorgverzekeringen onder de loep worden genomen. Wanneer is er sprake van eigen risico en waarvoor geldt een eigen bijdrage?

Eigen risico

Het eigen risico is wettelijk verplicht. In 2023 bedraagt het eigen risico wederom 385 euro per verzekerde van 18 jaar of ouder. Dit bedrag dient de verzekerde eerst zelf te betalen voordat de zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Behalve als het gaat om zorg waarover geen eigen risico geldt, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg.

De overheid heeft het eigen risico ingevoerd om de zorgpremie lager te houden en om verzekerden bewuster te laten worden van de zorgkosten. Het is mogelijk om vrijwillig het eigen risico te verhogen t/m maximaal 500 euro. Het totale eigen risico kan dan 885 euro worden. Voor een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Het eigen risico is ingevoerd in 2008 (150 euro) en sinds 2016 385 euro.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een variërend bedrag dat de verzekerde voor sommige zorgvormen zelf betaalt. Dit kan een vast bedrag zijn, een percentage van de kosten of een bijbetaling. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar verschillen.

In tegenstelling tot het eigen risico, kan de eigen bijdrage worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2023?
Kraamzorg bijvoorbeeld valt niet onder het eigen risico, maar er geldt wél een eigen bijdrage van €4,80 per uur (in 2023).
Zittend ziekenvervoer kent voor 2023 een eigen bijdrage van 113 euro per jaar.
Een haarwerk wordt tot 454,50 vergoed, alles daarboven is eigen bijdrage (tenzij dekking uit een aanvullende verzekering).
Orthopedische schoenen tot 16 jaar 63 euro, vanaf 16 jaar 126 euro per paar.

De hoogte van de eigen bijdrage is dus afhankelijk van het aantal uur zorg dat is verleend, hoeveel er reeds betaald is, de prijs van het hulpmiddel én of een cliënt aanvullend verzekerd is.

Combinatie van eigen risico en eigen bijdrage

Het kan voorkomen dat voor de geleverde zorg zowel het eigen risico als een eigen bijdrage geldt. In dit geval wordt eerst de eigen bijdrage betaald. Het bedrag dat overblijft valt dan onder het verplicht eigen risico. Blijft er nog steeds een bedrag over? Dan valt dit onder het vrijwillig eigen risico, als hier sprake van is. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Eigen risico / eigen bijdrage en uw declaraties

Hoeveel eigen risico of eigen bijdrage iemand al verbruikt heeft is helaas niet via VECOZO te raadplegen. U kunt daar wel de aanvullende pakketten en vergoedingen bekijken. Verzekeraars verrekenen de bedragen voor eigen risico en eigen bijdrage meestal rechtstreeks met hun verzekerden. U, als zorgverlener, krijgt dan het volledige tarief vergoed en hoeft hier gelukkig niet achteraan. Hoe zij hier precies mee omgaan staat in de zorgcontracten beschreven.

Meer informatie over declareren?

Neem contact op via 040-2300392 of info@promeetec.nl. Wij helpen u graag verder.