Aangescherpte controles erkenningen geboortezorg

Zorgverzekeraars controleren steeds meer op de AGB-code van de individuele zorgaanbieder aan de hand van de registratie in het AGB-register van Vektis. Hierbij letten zij op de erkenning voor de echo, SEO, IUD en NT-meting. Dit kan voor zorgaanbieders in de geboortezorg leiden tot meer afwijzingen in het VECOZO portaal bij declaraties. Het is dus belangrijk om uw erkenningen geboortezorg te controleren en/of aan te vragen om dit te voorkomen!

Hoe kan ik een erkenning krijgen?

Een erkenning krijgt u door lid te zijn van een erkende beroepsvereniging of kwaliteitsregister. Alle zorgaanbieders die echo’s en/of IUD’s uitvoeren hebben een geldige erkenning nodig die in het AGB-register staat geregistreerd. Deze erkenning kan worden afgegeven vanuit KNOV of BEN.

Hoe kan ik controleren of mijn erkenning juist in het AGB-register staat geregistreerd?

  1. Ga naar Zoeken in het openbaar AGB-register.
  2. Voer de persoonlijke AGB-code in.
  3. Ga naar tabblad Erkenningen.
  4. Hier moet een actieve erkenning staan van het BEN-register of KNOV. Staat een erkenning niet goed vermeld? Geef dit dan door bij uw brancheorganisatie om de erkenning bij Vektis te laten registreren (eventueel met terugwerkende kracht).

Welke kwalificaties en erkenningen zijn van toepassing?

In het AGB-register wordt een kwalificatie altijd toegekend op basis van één of meer erkenningen aan een zorgverlener. Een kwalificatie geeft aan tot welke beroepsgroep – in dit geval – een individuele zorgverlener behoort. Een erkenning in het AGB-register maakt duidelijk welke bevoegdheid een zorgverlener heeft. Erkenningen kunnen dus leiden tot specifieke kwalificaties.

Verloskundige (0800) BIG Verloskundigen (CFW Care for Women optioneel)
Verloskundige met bevoegdheid echoscopie (0801)BIG Verloskundigen én BEN Beroepsvereniging echoscopisten Nederland of KNOV Bevoegdheid echoscopie
Verloskundige, echoscopie NT (0802)BIG Verloskundigen én BEN Register of KNOV Bevoegdheid NT
Verloskundige, echoscopie SEO (0803)BIG Verloskundigen én BEN Register of KNOV Bevoegdheid SEO
Verloskundige, Uitwendige versie (0804)BIG Verloskundigen én KNOV Bevoegdheid echoscopie Uitwendig
Verloskundige, bekwaamheid IUD BIG Verloskundigen én KNOV Bekwaamheid IUD

(Bron: AGB-Registratie en Controle)

Wilt u weten hoe wij uw IGO, verloskundige zorggroep of individuele praktijk verder kunnen helpen met declareren? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Jitske Hamersma via ons telefoonnummer 040-2300392 of per e-mail via geboortezorg@promeetec.nl.