Een achterstand in zorgdeclaraties: de drie meest voorkomende oorzaken en oplossingen

Continuïteit is essentieel voor uw zorgorganisatie. Om dit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat zorgdeclaraties zo snel en correct mogelijk via VECOZO worden ingediend en afgehandeld. In praktijk komt een achterstand in zorgdeclaraties echter vaak voor. In de nieuwe declaratierondes komen dan weer dezelfde soort afwijzingen voor. Er ontstaat er een steeds grotere declaratieachterstand. Het gevolg is dat uw zorgadministratie en liquiditeit onder druk komen te staan. Wat zijn de oorzaken en hoe kunt u achterstanden in uw declaraties te voorkomen?

Kennis

De wet- regelgeving binnen de zorg verandert continu. Bovendien hebben financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoren) vaak hun eigen wisselende eisen en regels rondom zorgdeclaraties. Het is vaak lastig om aan deze eisen te voldoen en op de hoogte te blijven van al deze veranderingen. Dit kan leiden tot afgewezen declaraties. Het verwerken van retourinformatie en het oplossen van disputen vergt een bepaalde expertise. De kans is groot dat afgewezen declaraties blijven liggen bij een gebrek aan kennis.

Personele bezetting

De bezetting kan een tijdelijk probleem zijn, zoals tijdens vakantieperiodes. Er wordt weliswaar minder zorg geleverd, maar om de continuïteit te waarborgen is het belangrijk om een goede doorstroom van declaraties te hebben. Zo hoeven medewerkers van de zorgadministratie na hun vakantie geen declaratieachterstand in te halen. Een structureel bezettingsprobleem kan echter al snel leiden tot een grote achterstand die niet meer wordt ingehaald.

Registratie- en declaratieproces

De gegevenskwaliteit van de declaraties is mede bepalend of deze worden toegekend of niet. En dat begint met een goed registratie- en declaratieproces. Hiermee zorgt u ervoor dat u het inzicht en controle behoudt. Dit is de basis is van een goede zorgadministratie. Het inzichtelijk maken van toegekende en afgewezen declaraties biedt bovendien waardevolle informatie om uw processen tijdig bij te sturen. Bij achterstanden heeft u geen of weinig inzicht in registratie- en declaratieproces.

Welke oplossingen biedt Promeetec?

Zijn deze oorzaken van een achterstand in declaraties voor uw organisatie herkenbaar? Bent u op zoek naar een oplossing die uw cashflow verbetert en waarbij u geen zorgen meer hoeft maken over uw declaraties? Met onze declaratieservice kunnen we u (tijdelijk) ondersteunen, of uw administratie zelfs volledig uit handen nemen; we optimaliseren de registratie aan de bron en zorgen voor een correcte en snelle financiële afhandeling. Terugkoppeling is mogelijk in vele vormen (per cliënt of verzekeraar/zorgkantoor), maar onze feedback stelt u al in staat het proces te monitoren en de regie te behouden.

Onze declaratieservice zorgt voor continuïteit, overzicht en inzicht en natuurlijk minder administratieve lasten en kosten.

Wilt u meer weten over de declaratieservice van Promeetec? Neem dan contact met ons op.