Simuleren integrale geboortezorg bekostiging

U wilt vooruit kijken. Wat zou integrale geboortezorg bekostiging betekenen voor onze regio?

Promeetec zet hier graag haar kennis en ervaring in om te komen tot overzicht en inzicht. Hieronder ziet u hoe wij dit doen. Van het verzamelen en het schonen, tot het afleiden en terugkoppelen.

Verzamelen

Om een simulatie uit te kunnen voeren die de gevolgen van integrale bekostiging met zich mee brengt hebben we data nodig als input. We gebruiken hiervoor historische data. Wij zorgen ervoor dat uw deelnemers weten wat ze moeten aanleveren en hoe dit uitgevoerd kan worden. Promeetec zorgt direct voor screening op totale omzet en inhoud. Waar nodig ondersteunen we deelnemers op afstand met het genereren van de gevraagde informatie.

Schonen

Omdat de data die aangeleverd is nooit bedoeld was om nogmaals te gebruiken, laat staan als input voor een integraal proces, moeten we de data ‘schonen’. Dat houdt in dat we de data voorbereiden op verwerking. Alles wat we niet als volledig en juist kunnen bestempelen wordt verwijderd. Onze declaratiespecialisten kijken met de processen mee om onverwachte situaties te beoordelen. Daarna kan de data door naar de volgende fase: de afleiding.

Afleiden

Zonder de technische kant van het verhaal te belichten, gaan we in deze fase de geschoonde data omzetten tot integrale prestaties. Hierbij volgen we natuurlijk de beleidsregels Integrale Geboortezorg van de NZa. Maar ook nemen we de inzichten die in praktijk van declaraties van integrale geboortezorg worden opgedaan, mee. Denk hierbij aan declaratievoorwaarden en controles die door IGO’s of zorgverzekeraars opgevoerd zijn.

Terugkoppelen

Na het afleiden, komt wellicht de belangrijkste stap: terugkoppelen. Door middel van een praktische rapportage geven wij inzichten in zaken als spreiding, uitval, gemiddelde kosten en opbrengstprofielen en een kwaliteitsscore van de registratie. Een persoonlijke toelichting hoort hier bij. Immers je wilt toegroeien naar een situatie waarin u zonder problemen over kan gaan op integraal declareren.

Zonder problemen de integrale geboortezorg bekostiging declareren

Bescherming van persoonsgegevens en privacy staan centraal in de aanpak van Promeetec. Ook bij het simuleren.

  • Promeetec fungeert als TTP
  • Promeetec is NEN 7510, ISO 27001, ISO 27701 en ISO 9001 gecertificeerd
  • Terugkoppeling is geanonimiseerd
  • Verwerkersovereenkomsten vormen kader waarbinnen dit allemaal gebeurt

Klantervaringen

“Vanaf de eerste dag loopt het declaratieproces soepel”

“Als de gegevens eenmaal zijn ingevoerd kunnen onze leden zich honderd procent op hun kerntaken concentreren.”
Paula Knape
Directeur Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam
Paula Knape

Wat zou integrale geboortezorg bekostiging betekenen voor u?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Graag komen we bij u langs op kantoor om uw wensen te bespreken en een advies te geven over de service die hierbij aansluit.

Waar kunnen wij mee helpen?