Promeetec 2021 & 2022: van Snuffelstage tot Zorgprestatiemodel GGZ

Bij Promeetec zijn we in 2021 continue in beweging geweest om de zorg te (ont)regelen.
Daarbij hebben we een steentje bijgedragen rondom optimaal communiceren, declareren en verrekenen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ketenpartners.

Onmogelijk om volledig te zijn maar enkele hoogtepunten bij Promeetec 2021:

  • Succesvolle implementatie van de Proxy Geboortezorg, in opdracht van College Perinatale Zorg. Hiermee communiceert de samenwerkende geboortezorg via dezelfde standaard én decentraal met Promeetec (t.b.v. Integrale Geboortezorg Organisaties) en VECOZO.
  • De geslaagde snuffelstage bij Promeetec van Sam. Daarmee is Sam nu officieel in dienst als COH (Chief of Happiness) bij Promeetec.
    Declareren en verrekenen van meekijkconsulten tussen huisartsen en medisch specialisten. Hierdoor is een mooie samenwerking ontstaan tussen ZorgDomein en Promeetec.
    Medewerker op afstand als nieuwe dienstverlening voor verschillende zorgsoorten, zoals geboorte- en huisartsenzorg en organisaties die GZSP- en WLZ-zorg leveren. Hiermee bieden we kennis en bedrijfscontinuïteit ook op afroep!
  • Het behalen van het ISO 27701-certificaat (Privacy als aanvulling op de ISO 27001). Daarmee is Promeetec gecertificeerd voor: NEN 7510, ISO 27001, ISO 9001 en dus nu ook voor de ISO 27701. Dit bewijst waar we voor staan: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid in de zorg!
  • Ook de afronding van het gratis declaratieprogramma GZ-entry is een feit. Via VECOZO en Zorgverzekeraars Nederland vinden nu de ketentesten plaats, rondom het declareren van het Zorgprestatiemodel GGZ per 2022. Meer informatie vindt u op de website van ZPM

Ambities 2022

Voor 2022 leggen we bij Promeetec de lat wederom hoog waar het gaat om continuïteit, kwaliteit en interoperabiliteit in de zorg.
Naast declareren wordt onderlinge dienstverlening en verrekening in de keten steeds belangrijker, mede daarom omarmt Promeetec nog meer open standaarden en decentrale oplossingen.
Omdat kennis en innovatie belangrijk blijven voor betaalbare en toegankelijke zorg, investeert Promeetec in het onderwijs door studenten van HBO en WO o.a. mogelijkheden te bieden voor (afstudeer)stages.

Onze dank gaat uit naar onze klanten, leveranciers en ketenpartners. Door jullie vertrouwen, steun en samenwerking is de basis gelegd voor het succes in 2021!
Promeetec wenst u een fijne Kerst en een gezond 2022 dus ook namens Sam, proost!