“Patiënten en zorgaanbieders eisen terecht dat informatiebeveiliging rond declaraties optimaal is. Daarom is het zaak passende organisatorische en technische beheersmaatregelen te nemen om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Bij Promeetec is dat in goede handen. Promeetec is immers ISO 27001, ISO 2770, NEN 7510 & AVG– gecertificeerd. Kiwa stelt jaarlijks onafhankelijk vast dat Promeetec voldoet aan deze (inter)nationale normen. Dit zegt zeker iets over het hoge niveau van informatiebeveiliging waarmee persoonsgegevens binnen Promeetec worden verwerkt.

Promeetec benadrukt ook dat de gegevens alleen verwerkt worden ten behoeve van de declaraties. Ze worden nooit voor andere doeleinden gebruikt. Promeetec handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen via het mailadres informatiebeveiliging@promeetec.nl

 

<p>“Ik heb een <strong>declaratieachterstand</strong> en moet deze binnen korte tijd weggewerkt hebben”</p>

“Ik heb een declaratieachterstand en moet deze binnen korte tijd weggewerkt hebben”

<p>“Met veertig huisartsen vormen wij een <strong>zorggroep</strong>. Kan Promeetec onze declaraties van de zorgstraten Diabetes Mellitus, COPD, VRM en Astma verzorgen?”</p>

“Met veertig huisartsen vormen wij een zorggroep. Kan Promeetec onze declaraties van de zorgstraten Diabetes Mellitus, COPD, VRM en Astma verzorgen?”

<p>“Onze cash flow staat onder druk door<strong> declaratiefouten</strong>. Hoe lossen we dit op?”</p>

“Onze cash flow staat onder druk door declaratiefouten. Hoe lossen we dit op?”

<p>“We willen integrale geboortezorg bieden, maar <strong>hoe organiseren </strong>we de integrale declaratie daarvan?”</p>

“We willen integrale geboortezorg bieden, maar hoe organiseren we de integrale declaratie daarvan?”

<p>“Wij zijn een startende zelfstandig behandelcentrum zonder declaratiesoftware. <strong>Welke investeringen</strong> moeten we doen om te kunnen declareren?”</p>

“Wij zijn een startende zelfstandig behandelcentrum zonder declaratiesoftware. Welke investeringen moeten we doen om te kunnen declareren?”

<p>“Wij zijn zorgverzekeraar en <strong>veel tijd kwijt</strong> met de verwerking van de stapels papieren declaraties van buitenlandse ziekenhuizen. Is het mogelijk om zorg geleverd in het buitenland via VECOZO te ontvangen?”</p>

“Wij zijn zorgverzekeraar en veel tijd kwijt met de verwerking van de stapels papieren declaraties van buitenlandse ziekenhuizen. Is het mogelijk om zorg geleverd in het buitenland via VECOZO te ontvangen?”