‘Bij de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam werken 33 praktijken en echocentra aan kwaliteit. Binnen de geboortezorg is verbetering van kwaliteit gebaat bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg. Zeker in een levendige, culturele stad als Amsterdam. De achtergrond van onze inwoners is zeer divers. We vinden het belangrijk dat elke zwangere vrouw een verloskundige kiest die bij haar past en zorg op maat ontvangt. Onderling vertrouwen en persoonlijke begeleiding tijdens de zwangerschap en de bevalling zijn doorslaggevend. Zo waarborgen onze verloskundigen de kwaliteit van zorg.

De Zorggroep verbindt, ondersteunt en faciliteert de praktijken zoveel mogelijk. Onze focus ligt hierbij vooral op kwaliteitsbeleid, ontwikkeling en innovatie, declaratieprocessen en inkoop. De geboortezorg is volop in beweging. Voor individuele praktijken is het bijna niet mogelijk om naast de dagelijkse praktijkvoering ook innovaties centraal door te ontwikkelen en voeren zoals op thema’s als preventie, sociale verloskunde of continuïteit gaat. Alleen lukt het niet om voorop te lopen. Als we als Zorggroep de handen ineenslaan, lukt dat wel.

Twee maanden na de oprichting van de Zorgroep ben ik als directeur hier aan de slag gegaan. De samenwerking met Promeetec bestond toen al. In nauwe samenwerking met Jitske Hamersma hebben alle praktijken enthousiast het declaratieproces goed ingeregeld. Met resultaat: vanaf de eerste dag loopt het proces heel soepel. Als de gegevens eenmaal zijn ingevoerd, kunnen onze leden zich honderd procent op hun kerntaken concentreren.

Voor de achtste van de maand declareren de praktijken de zorg die ze verleend hebben. Jitske of een andere collega van het geboortezorgteam voert hierop een Controle op Verzekeringsgegevens (COV) uit. Vervolgens gaan alle declaraties naar de zorgverzekeraar. De Zorggroep ontvangt het gedeclareerde geld en betaalt het uit aan de individuele leden. Het geboortezorgteam maakt elke keer een speciale batch met alle betalingen voor mij. Met één druk op de knop geef ik zo toestemming tot betaling. Dat werkt echt heel prettig.’

Paula Knape
Directeur Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam