“We zijn een koepelorganisatie voor 25 GGD’en en GHOR-bureaus. De GGD’en zaten eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem: de GGD-artsen bieden zorg aan op het gebied van tuberculose en infectieziekten, zoals hepatitis A en B. Het gaat om verzekerde zorg, maar het lukte ons niet om deze gedeclareerd te krijgen bij zorgverzekeraars. Toen in 2013 het beleid door de Nederlandse Zorgautoriteit werd aangepast en GGD’en wel konden declareren moesten hiervoor veel praktische zaken geregeld worden bij 25 GGD’en. Voor het indienen en verwerken van de declaraties hebben we een declaratieservicebureau gezocht. Vijf hebben een offerte ingediend en daaruit heeft een werkgroep van deskundigen Promeetec gekozen.”

“Ze hadden zich werkelijk verdiept in GGD’en en kwamen met de meest persoonlijke benadering. Dat sprak ons heel erg aan. Inmiddels werken we drie jaar met Promeetec en dat loopt probleemloos. We hebben al die tijd één vaste contactpersoon. Dat is fijn. De GGD’en leveren zelf per maand, per kwartaal of halfjaarlijks hun declaratiegegevens aan. Daarna pakt Promeetec het op. Ook als er afwijzingen komen, neemt Promeetec contact op met de zorgverzekeraar en regelt het. De GGD’en kunnen dat hele proces volgen via het webportal van Promeetc en hebben daar verder geen zorgen meer over.”

Laura Rust/Debora Wattel
beleidsmedewerkers GGD GHOR Nederland