Vastlegprogramma voor leveranciers hulpmiddelen.

Het Vastlegprogramma is een declaratieprogramma dat Promeetec specifiek ontwikkeld heeft voor leveranciers van hulpmiddelen. Het programma zorgt ervoor dat u declaratiebestanden kunt maken volgens EI-standaard LH307. Dit bestand kunt u vervolgens via VECOZO indienen bij alle zorgverzekeraars en een aantal zorgkantoren (Amstelland-Meerlanden, Midden IJssel , Zuid-Holland Noord en Westland Schieland Delfland).

Haarwerken declareren bij Menzis

Menzis heeft in januari 2018 een nieuwsbrief verstuurd over de vergoeding van haarwerken en in maart een rectificatie hierop.
Daarin staat dat het Vastlegprogramma deze manier van declareren niet volledig ondersteunt. Dat is niet correct! U kunt deze codes in twee regels declareren middels het Vastlegprogramma maar u heeft ook de mogelijkheid om dit in één regel te doen. Momenteel zoeken wij uit waarom wij ten onrechte zijn genoemd in deze nieuwsbrieven. Dit veroorzaakt onnodig onrust bij de gebruikers van het Vastlegprogramma.