Vastlegprogramma voor leveranciers hulpmiddelen.

Het Vastlegprogramma is een declaratieprogramma dat Promeetec specifiek ontwikkeld heeft voor leveranciers van hulpmiddelen. Het programma zorgt ervoor dat u declaratiebestanden kunt maken volgens EI-standaard LH307. Dit bestand kunt u vervolgens via VECOZO indienen bij alle zorgverzekeraars en een aantal zorgkantoren (Amstelland-Meerlanden, Midden IJssel , Zuid-Holland Noord en Westland Schieland Delfland).

Let op!

Het Vastlegprogramma kunt u  gebruiken voor leveringen t/m 31-12-2020 . Voor leveringen vanaf 01-01-2020 raden wij u aan om het nieuwe gratis declaratieprogramma LH-entry te gebruiken.

Vragen?

Vragen over het Vastlegprogramma kunt u per e-mail stellen: helpdesk@promeetec.nl. De ondersteuning van het Vastlegprogramma bouwen wij af. Vanuit informatiebeveiligingsoogpunt willen wij geen gevoelige cliëntinformatie per e-mail ontvangen. Wanneer het toch noodzakelijk is om deze gegevens aan ons door te geven, dan kunt u gebruik maken van ons webportaal of de Berichtenbox van VECOZO.