Vastlegprogramma voor leveranciers hulpmiddelen.

Het Vastlegprogramma is een declaratieprogramma dat Promeetec specifiek ontwikkeld heeft voor leveranciers van hulpmiddelen. Het programma zorgt ervoor dat u declaratiebestanden kunt maken volgens EI-standaard LH307. Dit bestand kunt u vervolgens via VECOZO indienen bij alle zorgverzekeraars (behalve 3355 RMZ Asielzoekers en 3353 Caresco) en een aantal zorgkantoren (Amstelland-Meerlanden, Midden IJssel , Zuid-Holland Noord en Westland Schieland Delfland).