EPexpress is door Promeetec speciaal ontwikkeld voor zorgverleners in de Basis GGZ.

De software stelt u in staat om de gegevens van cliënten en behandelingen eenvoudig te beheren. De informatie is compleet en overzichtelijk. Met EPexpress maakt u een declaratiebestand conform de standaard GZ321. Dit bestand kunt u vervolgens via VECOZO indienen. De retourinformatie (GZ322) die u via VECOZO ontvangt van de zorgverzekeraar kunt u vervolgens moeiteloos inlezen en verwerken. EPexpress kan daarnaast ook gebruikt worden voor de verplichte aanlevering van gegevens aan DIS (DBC Informatie Systeem) en SBGGZ (Stichting Benchmark GGZ).
Vanaf 2022 is EPexpress vervangen door GZ-entry.

Wijzigingen 2017

Voor SBGGZ zijn de velden Leefsituatie, Opleidingsniveau en Zorgdomein verplicht geworden. Daar wordt nu op gecontroleerd. Deze velden gaan niet mee in de declaratie en DIS-aanlevering, maar zijn specifiek voor SBGGZ bedoeld. Als u geen SBGGZ aanlevering wilt doen, dan kunt u deze velden ook vullen met de standaardwaarden 99=onbekend en 97 = anders. Voor meer informatie: kijk bij de veelgestelde vragen.

Vragen?

Vragen over EPexpress kunt u per e-mail stellen: helpdesk@promeetec.nl. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging willen wij geen gevoelige cliëntinformatie per e-mail ontvangen. Heeft uw vraag betrekking op een specifiek declaratiebestand en wilt u deze meezenden? Gebruik dan onze beveiligde e-mailoplossing. Raadpleeg de handleiding via deze link.