Simuleren, declareren en rapporteren. Promeetec ondersteunt IGO's, verloskundige zorggroepen en andere samenwerkingsverbanden

Promeetec ondersteunt bij het opzetten van een goede administratie rondom (Integrale) Geboortezorg. Daarin kunnen we onze expertise en ervaring goed kwijt. We ondersteunen IGO’s en andere samenwerkingsverbanden.

Doordat onze declaratieservice zeer laagdrempelig is, kunnen we al vroeg meedraaien binnen een IGO (ook bij het simuleren van integrale geboortezorg). De services en diensten groeien vervolgens mee met de ontwikkelingen van de landelijk Integrale Geboortezorg en uw IGO.
Input voor het declareren via de IGO vormen nu nog de declaratiebestanden van de afzonderlijke deelnemers: ziekenhuis, kraamzorg, verloskundigen, echocentra etcetera. Deze declaratiebestanden bevatten de monodisciplinaire prestaties. Wij verzamelen en controleren deze informatie. Vervolgens bepalen we op basis hiervan per zwangere de verschillende fasen. Deze afleiding naar de Integrale Geboortezorg-prestaties volgt de landelijke afspraken en kadert indien gewenst ook op specifieke regio of zorgverzekeraar afhankelijke voorwaarden.

Deze prestaties dienen we in bij de verschillende zorgverzekeraars. Mochten er al disputen ontstaan, dan lossen we dat op. Op basis van de heen- en retourinformatie verzorgen we continue feedback naar de IGO. Ook koppelingen met boekhoudpakketten en bijvoorbeeld uitbetalingen naar deelnemers maken onderdeel uit van dit proces.

 

De regels en wensen rondom Integrale Geboortezorg veranderen. Promeetec verandert mee en ondersteunt de IGO hierin. We zijn direct betrokken bij de veranderingen en kunnen daarom ook proactief optreden. Dat maakt ons de aangewezen projectpartner bij de opzet en doorontwikkeling van Integrale Geboortezorg.

De experts zijn deskundig én betrokken”

"De lijnen met Promeetec zijn kort en ze denken ook met ons mee. We hadden ook voor een geavanceerde softwareoplossing kunnen gaan, maar dit is goedkoper en werkt beter."

Michel Smits/Bert Vermeulen,

Zorg2

Meer weten over onze declaratieservice voor (Integrale) Geboortezorg?

Vul dan het contactformulier in of neem telefonisch contact op via 040-2300392.