Promeetec ondersteunt bij het opzetten van een goede administratie rondom Integrale Geboortezorg. Daarin kunnen we onze expertise goed kwijt.

We ondersteunen IGO’s en werken samen met marktpartijen om kennis te delen en technische integratie te bevorderen. Zo geven we invulling aan de informatie- en declaratievraagstukken. Doordat onze declaratieservice zeer laagdrempelig is, kunnen we al vroeg meedraaien binnen een IGO. De services en diensten groeien vervolgens mee met de ontwikkelingen van de Integrale Geboortezorg.

Input voor het declareren via de IGO vormen in 2017 de declaratiebestanden van de afzonderlijke deelnemers: ziekenhuis, kraamzorg, verloskundigen etcetera. Deze declaratiebestanden bevatten de monodisciplinaire prestaties. Wij verzamelen deze informatie. Vervolgens bepalen we op basis hiervan per zwangere de verschillende fasen. Via een landelijk overeengekomen afleidingsmethodiek zetten onze experts de monodisciplinaire prestaties om naar de Integrale Geboortezorg-prestaties.

Deze prestaties dienen we in bij de verschillende zorgverzekeraars. Mochten er al disputen ontstaan, dan lossen we dat op. Op basis van de heen- en retourinformatie verzorgen we continue feedback naar de IGO. Ook koppelingen met boekhoudpakketten en bijvoorbeeld uitbetalingen naar deelnemers maken onderdeel uit van dit proces.

De regels en wensen rondom Integrale Geboortezorg veranderen. Wij veranderen mee en ondersteunen de IGO hierin. We zijn direct betrokken bij de veranderingen en kunnen daarom ook proactief optreden. Dat maakt ons de aangewezen projectpartner bij de opzet en doorontwikkeling van Integrale Geboortezorg.

De experts zijn deskundig én betrokken”

"De lijnen met Promeetec zijn kort en ze denken ook met ons mee. We hadden ook voor een geavanceerde softwareoplossing kunnen gaan, maar dit is goedkoper en werkt beter."

Michel Smits/Bert Vermeulen,

Zorg2

Meer weten over onze declaratieservice Integrale geboortezorg