We zien vaak dat ziekenhuizen met hun bestaande software bijzondere tandheelkunde niet kunnen declareren. Dat is een probleem. Met onze declaratieservice bieden we daarvoor een meer dan passende oplossing.

U hoeft niets te veranderen. U kunt namelijk uw zorg op dezelfde manier blijven registreren als u nu al doet. Vanuit uw systeem stuurt u ons een ZH308 of registratiebestand en wij zorgen ervoor dat dit foutloos vertaald wordt naar de mondzorg-standaard. Wij corrigeren eventuele fouten zelfstandig en verrijken waar nodig de informatie. En we gaan nog verder.

We kunnen uw declaratie namelijk ook namens u indienen bij de verzekeraar en ook de retourinformatie in alle gevallen afhandelen. U krijgt uiteindelijk alle relevante informatie teruggekoppeld in een format dat u aangeeft, zodat uw ZIS steeds actueel is. In uw systemen hoeft over het algemeen niets of nauwelijks iets te veranderen en daardoor is de investering voor deze werkwijze minimaal. U betaalt vervolgens alleen als u declareert, waardoor u 100% grip hebt op de kosten. We binden u liever aan ons met de kwaliteit van onze dienstverlening dan met een contract. Daarom kunt u de samenwerking op ieder moment beginnen én ook op elk moment beëindigen.

Promeetec biedt een oplossing op maat”

"Ik ben met collega-ziekenhuizen gaan bellen en werd door het UMC Groningen gewezen op Promeetec. Zij verzorgen deze specifieke declaraties nu sinds een jaar of twee voor ons. Dat gaat heel erg goed."

Marcel Brauer

Hoofd zorginformatie AMC

Meer weten over onze declaratieservice Bijzondere tandheelkunde?