14 oktober

Mag ik als zorgverlener het BSN (burgerservicenummer) van mijn cliënten registreren?

Als zorgverlener bent u verplicht om het BSN vast te leggen in uw administratie. Uiteraard moet dit zorgvuldig gebeuren vanwege de privacyrisico’s die hieraan zijn verbonden. Denk hierbij aan misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Het moet duidelijk zijn dat het juiste BSN wordt gebruikt. Daarom bent u verplicht om als zorgaanbieder de identiteit van de cliënt vast te stellen met een geldig identiteitsbewijs. Ook moet u het BSN gebruiken als bij uitwisseling van gegevens over patiënten, zoals bij het declareren bij de zorgverzekering.

Meer informatie over het gebruik van BSN in de zorg vindt u op de website van Rijksoverheid en op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunt u hier lezen  hoe Promeetec omgaat met de uitwisseling van het BSN en andere persoonsgegevens.